Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Belysning i arbetsmiljön

En bra arbetsmiljö kräver en bra belysning och är en förutsättning för att människor ska uppfatta sin omgivning på rätt sätt. Bra belysning bidrar också till en mer trivsam arbetsmiljö och goda resultat i arbetet. Dålig belysning kan ge huvudvärk och ögonbesvär. Felaktig belysning ökar dessutom riskerna för olycksfall. Att se dåligt när man arbetar kan också leda till värk i kroppen för att man spänner sig och kisar. Är ljuset bra mår man bättre och arbetar mer effektivt.

Synergonomi

Synergonomi är den vetenskapliga termen som används för att förklara hur belysningen kan påverka uppkomsten av belastningsskador och andra besvär. Många faktorer påverkar synförhållandena på en arbetsplats. De kan delas in under syn, ljus, arbetsobjekt, det omgivande rummet och samverkan mellan kroppsställningar och rörelser. För att få en helhetsbild är det viktigt att tänka på att de olika faktorerna samverkar med varandra på olika sätt. God synergonomi handlar om att skapa goda förhållanden för att motverka besvär och risken för fel eller olyckor. Ofta krävs det inte så stora åtgärder för att förbättra synförhållandena avsevärt.

Biologisk inverkan

När människor är i arbetslokaler som är dåligt upplysta och som saknar dagsljus stiger halten av hormonet melatonin i kroppen. Melatonin är ett åldersrelaterat sömnhormon. Med stigande ålder blir bra belysning allt viktigare. Åldersrelaterade synproblem kan börja redan i 40-årsåldern. Med stigande ålder ökar behovet av ljus för att se bra. En 50-åring behöver dubbelt så mycket ljus som en 20-åring.

Bra belysning ger tillräckligt ljus för arbetsuppgiften, fördelar ljuset i rummet och i synfältet på ett lämpligt sätt. Belysningen ska vara fri från störande bländning och inte ge reflexer i till exempel en datorskärm. Dessutom ska belysningen vara reglerbar.

Noggrannhet kräver ökad styrka

Ju större kraven på noggrannhet i arbetet är, och ju större riskerna och följderna av misstag är, desto större belysningsstyrka behövs. Platsbelysning kompletterar allmänbelysning.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-04-25 Rum med utsikt behövs på jobbet
Publicerad 2017-03-14 Dålig belysning gör dig trött
Publicerad 2017-10-25 Rätt ljus på rätt plats