Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Belysning i arbetsmiljön

En bra arbetsmiljö kräver en bra belysning och är en förutsättning för att människor ska uppfatta sin omgivning på rätt sätt. Bra belysning bidrar också till en mer trivsam arbetsmiljö och goda resultat i arbetet. Dålig belysning kan ge huvudvärk och ögonbesvär. Felaktig belysning ökar dessutom riskerna för olycksfall och belastningsskador. Synergonomi är den vetenskapliga termen som används för att förklara hur belysningen kan påverka uppkomsten av belastningsskador och andra besvär.

Biologisk inverkan

När människor är i arbetslokaler som är dåligt upplysta och som saknar dagsljus stiger halten av hormonet melatonin i kroppen. Melatonin är ett åldersrelaterat sömnhormon. Med stigande ålder blir bra belysning allt viktigare. Åldersrelaterade synproblem kan börja redan i 40-årsåldern.

Bra belysning ger tillräckligt ljus för arbetsuppgiften, fördelar ljuset i rummet och i synfältet på ett lämpligt sätt. Belysningen ska vara fri från störande bländning och inte ge reflexer i till exempel en datorskärm. Dessutom ska belysningen vara reglerbar.

Noggrannhet kräver ökad styrka

Ju större kraven på noggrannhet i arbetet är, och ju större riskerna och följderna av misstag är, desto större belysningsstyrka behövs. Platsbelysning kompletterar allmänbelysning.


Regelbanken – Prevent
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2017-03-14 Dålig belysning gör dig trött
Publicerad 2017-10-25 Rätt ljus på rätt plats
Publicerad 2015-08-03 Flimrande led-lampor oroar forskare