Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Första hjälpen på jobbet

Första hjälpen på jobbet kräver beredskap

När olyckan är framme på jobbet behöver det finnas första hjälpen-åtgärder för att minska följderna. Åtgärderna ska vidtas på plats för att rädda livet på och minska skadorna för den drabbade. Den skadade ska sedan få medicinsk vård så snabbt som möjligt.

Exempel på situationer i arbetsmiljön där första hjälpen behövs

 • arbetsplatsolyckor
 • stänk i ögonen av kemikalier
 • våldssituationer
 • akut sjukdom som drabbar medarbetare på jobbet.

Det ska vara helt klart vem som gör vad på arbetsplatsen när det gäller första hjälpen. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för att uppgifterna fördelas på lämpliga personer. I bland kan en särskild beredskapsgrupp behöva bildas för att kunna sammankallas när något händer. För mindre företag kan en lösning vara att ha en beredskap tillsammans med andra företag. Alla på arbetsplatsen måste veta hur första hjälpen är organiserad. Det gäller även för inhyrd personal, konsluter och praktikanter.

Viktig information

 • vilka som är utbildade i L-ABC (livsfarlig läge, andning, blödning och chock) samt vilka som är utbildade i hjärt- och lungräddning
 • var utrustning som förbandslådor, hjärtstartare och ögon- och nödduschar finns
 • hur första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsplatsen.

På varje arbetsplats och på lämpligt ställe ska det finnas anslag med uppgift om

 • var utrustning för första hjälpen finns
 • vilka personer som kan ge första hjälpen
 • telefonnummer till larmtjänst och taxi
 • adress till arbetsstället och eventuellt också färdbeskrivning.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7)

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-05-16 När olyckan är framme