Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

OSA-hjälpen

Information om OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö.

Här har vi samlat utbildningar, böcker och verktyg som kan vara till hjälp i arbetet med att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Utbildning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi ger dig en praktiskt inriktad introduktion till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du får veta bakgrunden till föreskrifterna, vilka som berörs och vad de kan innebära för organisationen.
Utbildningen ges i Stockholm, Göteborg och Malmö eller som företagsanpassad utbildning på din arbetsplats.

Boka OSA-utbildning

Stress i arbetet

Prevents utbildning och bok om stress i arbetet är ett stöd för att främja hälsa och förebygga och hantera orsakerna till arbetsrelaterad stress. Passar oavsett företagsstorlek och bransch.

Till utbildning om stress i arbetet

Skapa bättre arbetsklimat

Genom Prevents utbildning och bok lär du dig en metod för att skapa ett bättre arbetsklimat.

Till utbildning Utveckla arbetsklimatet

Till verktyget Arbetsklimat

Ledarskap

I din roll som chef har du stor betydelse i arbetsmiljöarbetet på din arbetsplats. Utbildningen och boken Arbetsmiljö för chefer visar hur du gör för att uppfylla arbetsmiljöansvaret.

Till utbildning Arbetsmiljö för chefer

Till bok Arbetsmiljö för chefer

Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Prevent har tagit fram en bok med konkreta tips om hur ni kan hantera och förebygga kränkande särbehandling och skapa ett bra arbetsklimat på jobbet.

Till bok Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling

Konflikthantering i hotfulla situationer

Det är viktigt att förebygga starkt psykiskt påfrestande situationer. Genom utbildningen och boken om att förebygga hot och våld får anställda lära sig bemöta människor och agera säkert om hotfulla situationer uppstår. 

Till utbildningen

Till boken

Mer om organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö  (Prevent – Regelbanken)


IT-stress (undersök IT–stressen med hjälp av en webbenkät)
Lilla brevskolan om stress
Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM
Inventera friskfaktorer
Nycklar till friska företag