Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

På senare år har den psykosociala arbetsmiljön (organisatorisk och social arbetsmiljö) kommit allt mer i fokus. Det handlar om frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning. Att arbeta med de psykosociala frågorna kan upplevas som svårt. Många gånger kan det vara känsliga frågor som ska lösas. De psykosociala frågorna är inte heller alltid lätta att identifiera.

Både som chef och som anställd är det viktigt att vara uppmärksam på hur kollegorna mår och om det sker förändringar i beteendet. Ju tidigare man upptäcker problem, desto lättare är det att sätta in åtgärder. Ofta hänger brister i arbetsklimatet samman med hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att undersöka både den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön för att kunna förbättra situationen.

I de flesta företag kan man arbeta med trivsel och arbetsklimat på egen hand. Ofta har man redan medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal med alla anställda där frågor om trivsel och arbetsklimat ingår. Man kan även ha särskilda möten för att börja prata om trivsel, arbetsklimat och arbetets innehåll. Att undersöka (enkät/intervju) hur arbetsmiljön upplevs är det första steget mot ett bättre arbetsklimat.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4)
Systematiskt arbetsmiljöarbete
 (AFS 2001:1)

Artiklar från Arbetsliv