Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Arbetsplatsdialogen

Arbetsplatsdialogen är ett dialogstöd som hjälper chefer och medarbetare att upptäcka tidiga tecken på ohälsa, hålla strukturerade samtal och anpassa arbetet. Fokus ligger på områdena balans i arbetet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi.

Arbetsplatsdialogen bygger på ADA-metoden, ett forskningsbaserat metodstöd framtaget av forskare på Umeå universitet. Metoden bidrar till att stärka dialogen mellan medarbetare och chefer och även samarbetet med skyddsombudet på arbetsplatsen.

Förbered dig

Ska du börja använda Arbetsplatsdialogen på din arbetsplats? Du kan använda den i sin helhet, eller välja ut de delar som du tycker passar er bäst.

Om arbetsplatsdialogen

Den pedagogiska modellen

Goda råd för medarbetaren vid ohälsa

Arbetsplatsdialogen - Frågeguiden.pdf

Till Arbetsplatsdialogen