Hoppa till huvudinnehållet

Personlig skyddsutrustning

Olyckshändelser i den vardagliga arbetsmiljön kan inte alltid förutses eller förhindras. Men i många fall kan personlig skyddsutrustning förhindra att en arbetsolycka inträffar eller mildra effekterna av den.

Personlig skyddsutrustning är utrustning som bärs eller hålls av en person till skydd mot kemiska, fysiska eller biologiska risker. Det kan till exempel vara hörselskydd, skyddshjälm, skyddshandskar, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor och fallskydd. Uniformer och vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning.

När andra åtgärder inte räcker till, behövs personlig skyddsutrustning. För att den personliga skyddsutrustningen ska ge ett bra skydd måste den dels användas rätt, dels vara av rätt typ som ger ett bra skydd mot de kemiska produkter och ämnen man kommer i kontakt med.

Arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den valda utrustningen skyddar arbetstagaren tillräckligt väl. Arbetsgivaren ska också informera om företagets policy och rutiner för användning av personlig skyddsutrustning och om de risker som kan förekomma på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning ska normalt bekostas av arbetsgivaren. Arbetstagaren är skyldig att använda skyddsutrustning och att vårda den så att den fungerar som den ska.  

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) 
Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7)

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.