Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Arbetsmiljö inom film- och tv-produktion

Här finns sådant som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön inom film- och tv-produktion: en kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar.

Säkert set – webbutbildning om arbetsmiljö för film och tv

Säkert set – webbutbildning om arbetsmiljö för film och tv

Säkert set är en grundläggande arbetsmiljöutbildning för dig som arbetar eller studerar inom film- och tv-produktion. Den tar upp hur ni kan förebygga problem, hantera risker och hur alla i produktionen kan jobba tillsammans för en bättre arbetsmiljö.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Utbildningen finns också på engelska

Inom kort kommer en uppdaterad version av handboken Arbetsmiljö inom filmproduktion.

Verktyg och mallar

Guide  för att göra en policy

Policy mot sexuella trakasserier – exempel

Allmän checklista med åtgärdsplan för inspelningsplats – mall

Allmän checklista och åtgärdsplan för inspelningsplats – exempel

General Checklist and Action Plan for Filming Location

Riskbedömning

Risk assessment and action plan

Information om risker och åtgärder till teamet

Att filma på och vid vatten

Att filma på och vid väg

Att filma på is

Att filma under pågående verksamhet

Vägledning för stunt

Mall för utvärdering

Om olyckan är framme

Tips på mer information

Skyddsombudets roll

Uppgiftsfördelning

Riskbedömning

Lär av tillbuden

Arbetsskada

Externa länkar

Riktlinjer för intimscener (Scen & Film)

Guidelines for intimate scenes (Scen & Film)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.