Hoppa till huvudinnehållet

Vi har allt att vinna på att arbeta förebyggande för att uppnå trygga arbetsplatser med god arbetsmiljö, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film.

Bild: Sören Vilks

Sexuella trakasserier

Attitydförändring efter Metoo

Utsattheten för sexuella trakasserier inom teater, film och tv har minskat något sen Metoo-hösten 2017. Samtidigt uppger var femte kvinna inom film och tv-produktion att de utsatts för ovälkomna sexuella närmanden de senaste 12 månaderna. Det visar en ny branschenkät.

I dagarna presenterade Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film en uppföljning på den enkät om sexuella trakasserier som gjordes i samband med Metoo-hösten 2017. Den visar att det skett en viss attitydförändring i branschen. Fler instämmer nu i att ageranden som att säga att en kollega är sexig, är att betrakta som sexuella trakasserier.

Däremot är det fortfarande fler inom scenkonst, film och tv som blivit utsatta för ovälkomna sexuella handlingar på jobbet det senaste året jämfört med den yrkesverksamma befolkningen i stort. Värst utsatta är kvinnor inom film och tv-produktion.

– Enkäten visar att det går åt rätt håll, men mycket återstår att göra för att uppnå arbetsplatser fria från trakasserier. Vi har allt att vinna på att arbeta förebyggande för att uppnå trygga arbetsplatser med god arbetsmiljö, säger Simon Norrthon, ordförande i Fackförbundet Scen & Film.

Metoo-rörelsen handlade till stor del om att bryta tystnadskulturen och att våga berätta om det man utsatts för. Var tredje person som medverkat i enkäten svarar att de har berättat på jobbet om sexuella trakasserier, och vanligast är det att berätta för en kollega.

– Jag upplever att branschen har blivit bättre på att prata om problemen och att fler vågar säga ifrån om de upplever att de blir utsatta för trakasserier eller annan otillåten behandling. Men arbetet är en färskvara. De här frågorna måste vi ta upp och adressera hela tiden och vi kommer att fortsätta arbeta för att scenkonsten ska ha trygga arbetsplatser, säger Birgitta Svendén, ordförande i Svensk Scenkonst i en kommentar.

Sexuella trakasserier kan ske på själva arbetsplatsen. Men också via sms eller mejl. Enkäten visar att något färre utsatts fysiskt på arbetsplatsen, vilket kan vara en effekt av pandemin när fler fick jobba hemifrån.

FAKTA

Om enkäten

Enkäten gjordes av Kantar Sifo mellan 26 november 2021 och 9 februari 2022. Totalt består undersökningen av 3 500 intervjuer och svarsfrekvensen var 30 procent. Den första enkäten om sexuella trakasserier gjordes i samband med Metoo 2017. Den visade att fler var utsatta för sexuella trakasserier inom scenkonst, film och tv-produktion jämfört med den yrkesarbetande befolkningen i stort.

Läs mer om enkäten

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Sexuella trakasserier

Senaste om Mer om arbetsmiljö