Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom filmproduktion

Här finns sådant som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i filmbranschen. En kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar. Det finns också möjlighet att beställa en företagsanpassad utbildning.

Webbutbildning

Den webbaserade utbildningen för filmbranschen ger en bra grund att stå på, och fungerar också som förberedelse inför ytterligare arbetsmiljöutbildning. Den är kostnadsfri och vänder sig i första hand till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner inom film, men kan även användas av andra. Det finns en allmän del (45 minuter) och en fördjupning (25 minuter).

Till webbutbildningen
Arbetsmiljö inom filmproduktion

Arbetsmiljö inom filmproduktion

Handboken fokuserar på hur det är möjligt att förbättra den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön.

Visa produkt

200 kr exkl. moms

Röster från filmbranschen 

Intervju med China Åhlander

Intervju med Kalle Persson

Intervju med Lisa Langseth

Verktyg och mallar

Här finns verktyg och mallar som är till hjälp för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten.

Externa länkar

Riktlinjer för intimscener (Scen & Film)

Guidelines for intimate scenes (Scen & Film)

Hitta på sidan