Hoppa till huvudinnehållet

Sedan 15 år tillbaka är Oscar Hansen platsledare och platsansvarig vid filminspelningar. Just denna dag är han på Vintergatan i Malmö som är aktuell i nya säsongen av TV-serien "Tunna blå linjen".

Bild: Peter Kroon

Uppdrag

Han säkrar inspelningar för film och tv

En film- eller tv-inspelning sker i stort sett alltid på tillfälliga platser. Det innebär att rollen som skyddsombud ser annorlunda ut jämfört med många andra arbetsplatser. Den stora utmaningen är att se till att alla inblandade får en säker och dräglig arbetsmiljö, enligt Oscar Hansen som har drygt 30 års erfarenhet i branschen.

Roll: Fackligt aktiv i Scen och Film
Ålder: 55 år
Bor: Lund
Intressen: Friluftsliv, vandrar mycket i skog och mark, och mat och dryck.
Drivkraft som skyddsombud: Att se till att alla har de bästa förutsättningarna för att göra ett bra jobb. Samma drivkraft har jag som platschef.

Redan i högstadiet visste Oscar Hansen att han ville jobba inom film och tv. Hans skola blev försöksskola för mediaprogrammet och då förstärktes intresset. Han har arbetat med många olika uppgifter inom film och tv och alltid som frilansare.

Hans allra första produktion var filmen ”Hjälten” som regisserades av Agneta Fagerström Olsson och en av de senare är tv-serien ”Tunna blå linjen”.

Sedan 15 år tillbaka är han platsletare och platsansvarig vid inspelningar. Det betyder att han letar fram lämpliga platser och sedan är den som har ansvaret för inspelningsplatsen. Han har också en locationbuss som han hyr ut och som fungerar som ett rullande produktionskontor, bland annat används den för mask och kostym.

Ständigt nya platser och tillfälliga uppdrag

När en produktion startar utses alltid skyddsombud och facklig förtroendevald. Som platsletare och platschef är det ofta Oscar Hansen som utses till skyddsombud.

– Redan när man letar plats för inspelning handlar mycket om att ta reda på att den fungerar och är säker. Som platschef har jag ansvaret för inspelningsplatsen och är länken mellan platsägare och produktion. Det har fallit sig naturligt att jag är den som blivit föreslagen som­ skyddsombud i produktionen, säger Oscar Hansen.

Att vara skyddsombud är en utmaning eftersom han alltid jobbar på nya platser med tillfälliga uppdrag.

– Mitt uppdrag är att se till att vi får en säker arbetsplats och en dräglig arbetsmiljö.

Nyfikenhet och ett intresse att ta reda på hur saker och ting ligger till var det som lockade honom in i uppdraget som skyddsombud från början. Nu har han nästan lika lång erfarenhet av den rollen som han har som platschef och det har sina fördelar att vara rutinerad.

– Rutinen och att man blivit lite äldre gör att jag kan säga ifrån om det skulle behövas.

Och det har behövts ibland. Arbetsmiljön i branschen har inte alltid varit på topp. Oscar Hansen har under åren upplevt brister när det gäller arbetstider, säkerhetstänk, trakasserier och sexism.

Det är en helt annan medvetenhet nu för tiden.

– Men det har blivit mycket bättre. Det är en helt annan medvetenhet nu för tiden. Sverige är ett litet filmland och vi har inte så många filmarbetare. Tidigare kunde det vara så att medarbetare gick från produktion till produktion utan att få vila emellan. Men det har också blivit bättre, folk pratar med varandra och blir mer medvetna. Sociala medier hjälper också till, säger han.

Fokus på arbetsmiljöfrågorna har gett effekt

Det har funnits en okunskap kring arbetsmiljö men utbildningarna för filmarbetare har lagt stort fokus på arbetsmiljöfrågorna och det har gett effekt.

– Jag märker det när jag får ut praktikanter i dag. De är mer medvetna. Sedan är det ju inte alla som går utbildningarna.

Ett skyddsombud i en film- eller tv-produktion gör inga säkerhetsronder eftersom man ständigt byter arbetsplats. Däremot görs riskbedömningar hela tiden och ibland gäller det att vara beredd på snabba insatser som skyddsombud. Det har Oscar flera exempel på.

– Förra sommaren var vi på en inspelningsplats som var en gammal mack och verkstad. Under middagen kom fotografen och regissören till mig och sa att de hittat en ny inspelningsplats. Där gick en träbro över en bäck och jag måste kontrollera säkerheten. Kan vi använda den här platsen? Det fanns en uppenbar risk i och med att en del av träet var murket. Men det gick att ta bort och sätta dit nya bräder. Vi hade en bra dialog och det blev inga incidenter.

FAKTA

Oscar Hansens bästa tips för ett lyckat arbetsmiljöarbete

  1. När du tackar ja till att bli skyddsombud måste du veta vad det innebär.
  2. Utse två skyddsombud som kan dela på uppgifterna, om arbetsplatsen finns på flera ställen. En som finns på kontoret och jobbar kontorstid och en som är ute med teamet. Jag föreslår alltid det och det gör jobbet enklare.
  3. Om ni är två skyddsombud definiera vem som har ansvar för vad.
  4. Delegera ansvaret till någon annan på plats om du själv inte kan vara där.
bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Uppdrag

Senaste om Mer om arbetsmiljö