Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom mediebranschen

Här hittar du en utbildning och ett verktyg för att förebygga och hantera hat och hot på redaktioner. Du hittar också checklistor för att att undersöka arbetsmiljön samt en medarbetarenkät.

Nära var tredje journalist blir utsatt för hot i sitt arbete och att förebygga och hantera hot och hat mot journalister och redaktioner är en viktig arbetsmiljöfråga. 

Utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen

Utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen

Hat och hot mot journalister är både ett arbetsmiljöproblem och ett hot mot demokratin. Den här utbildningen ska höja kunskapen om hur problemen kan förebyggas och bidra till ett öppnare samtal om hat och hot.

Visa utbildning

exkl. moms

Hantera Hat och hot på redaktionen

Hantera Hat och hot på redaktionen

Webbverktyget Hantera Hat och hot på redaktionen innehåller information och verktyg om allt från krisreaktioner till riskbedömningar.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat. Spara länken, skriv ut eller spara som pdf. Nu har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten