Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom mediebranschen

Här hittar du en utbildning och ett verktyg för att förebygga och hantera hat och hot på redaktioner. Du hittar också checklistor för att att undersöka arbetsmiljön samt en medarbetarenkät.

Nära var tredje journalist blir utsatt för hot i sitt arbete och att förebygga och hantera hot och hat mot journalister och redaktioner är en viktig arbetsmiljöfråga. 

Utbildning: Hantera hat och hot på redaktionen

Utbildning: Hantera hat och hot på redaktionen

Hat och hot mot journalister är både ett arbetsmiljöproblem och ett hot mot demokratin. Den här utbildningen ska höja kunskapen om hur problemen kan förebyggas och bidra till ett öppnare samtal om hat och hot.

Visa utbildning

exkl. moms

Webb: Hantera hat och hot på redaktionen

Webb: Hantera hat och hot på redaktionen

Hat och hot på jobbet är en arbetsmiljöfråga, och behöver förebyggas och hanteras på ett systematiskt sätt. Här finns verktyg, filmer och övningar att använda på arbetsplatsen.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.