Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Filmproduktion

Här finns sådant som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i filmbranschen. En kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar. Det finns också möjlighet att beställa en företagsanpassad utbildning.

Webbutbildning

Den webbaserade utbildningen för filmbranschen ger en bra grund att stå på, och fungerar också som förberedelse inför ytterligare arbetsmiljöutbildning. Den är kostnadsfri och vänder sig i första hand till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner inom film, men kan även användas av andra. Det finns en allmän del (45 minuter) och en fördjupning (25 minuter).

Till webbutbildningen

Boken Arbetsmiljö inom filmproduktion

I handboken Arbetsmiljö inom filmproduktion kan du lära dig mer om det konkreta arbetsmiljöarbetet, säkerhet och trivsel.

Verktyg och mallar

Här finns verktyg och mallar som är till hjälp för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten.

Artiklar från Arbetsliv