Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Filmproduktion

Webbutbildning

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en webbaserad utbildning för filmbranschen. Den har du nytta av oavsett om du har många års erfarenhet eller är osäker på hur du bäst arbetar med arbetsmiljö.

Målet är att du som går utbildningen ska få en grund att stå på, och en bra förberedelse för att delta i ytterligare arbetsmiljöutbildning.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner inom filmbranschen, men materialet kan givetvis användas av alla.

Till webbutbildningen

Boken om arbetsmiljö inom filmproduktion

I projektet har boken Arbetsmiljö inom filmproduktion tagits fram. Läs mer och beställ

Verktyg och mallar

För att förbättra arbetsmiljön och säkerheten krävs det att man går från ord till handling. Verktyg och mallar är ett sätt att underlätta att ta de första stegen. Verktyg som ni är fria att använda i sin helhet eller delar av dem anpassade efter er produktion.

Artiklar från Arbetsliv