Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Filmproduktion

Här finns sådant som kan hjälpa till att förbättra arbetsmiljön i filmbranschen. En kostnadsfri webbutbildning, en bok och ett antal verktyg och mallar. Det finns också möjlighet att beställa en företagsanpassad utbildning.

Webbutbildning

Den webbaserade utbildningen för filmbranschen har du nytta av oavsett om du har många års erfarenhet eller är osäker på hur du bäst arbetar med arbetsmiljö. Den ger en bra grund att stå på, och fungerar också som förberedelse inför ytterligare arbetsmiljöutbildning. Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig i första hand till filmarbetare och personer med arbetsledande funktioner inom film, men kan även användas av andra. Det finns en allmän del (45 minuter) och en fördjupning (25 minuter).

Till webbutbildningen

Boken om arbetsmiljö inom filmproduktion

I projektet har boken Arbetsmiljö inom filmproduktion tagits fram. Läs mer och beställ

Verktyg och mallar

För att förbättra arbetsmiljön och säkerheten krävs det att man går från ord till handling. Verktyg och mallar är ett sätt att underlätta att ta de första stegen. Verktyg som ni är fria att använda i sin helhet eller delar av dem anpassade efter er produktion.

Artiklar från Arbetsliv