Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Personlig skyddsutrustning i arbetet

Olyckshändelser i den vardagliga arbetsmiljön kan inte alltid förutses eller förhindras. Men i många fall kan personlig skyddsutrustning förhindra att en arbetsolycka inträffar eller mildra effekterna av den.

Personlig skyddsutrustning är utrustning som bärs eller hålls av en person till skydd mot kemiska, fysiska eller biologiska risker. Det kan till exempel vara hörselskydd, skyddshjälm, skyddshandskar, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor och fallskydd. Uniformer och vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning.

Arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den valda utrustningen skyddar arbetstagaren tillräckligt väl. Arbetsgivaren ska också informera om företagets policy och rutiner för användning av personlig skyddsutrustning och om de risker som kan förekomma på arbetsplatsen.

Personlig skyddsutrustning ska normalt bekostas av arbetsgivaren. Arbetstagaren är skyldig att använda skyddsutrustning och att vårda den så att den fungerar som den ska.  

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) 
Utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 1996:7)

Relaterat ämne

Artiklar från Arbetsliv