Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Truckar

Truck är ett vanligt fordon inom många branscher och arbetsmiljön för truckförare kan se väldigt olika ut. Truck är den maskin som är involverad i flest arbetsolyckor. Dagligen skadas personer i truckolyckor, till exempel vid kollision, felaktig användning eller att truckar välter.

Både arbetsgivare och arbetstagare har ansvar

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av truckar ska systematisk undersökning och riskbedömning göras. Truckar får endast köras i lämpliga miljöer; trafiken ska vara avgränsad från gående och sikten ska vara tillfredsställande. Bälte ska användas om det finns. Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren krävs. Förarens teoretiska och praktiska kunskaper ska finnas dokumenterade.

Det är arbetsgivarens ansvar att rutiner och regler för truckar efterlevs och följs upp. Dessutom ansvarar arbetsgivaren för att truckförare ges tillräckliga kunskaper för att köra truck i arbetet. Arbetstagaren är skyldig att följa instruktionerna, använda anvisad skyddsutrustning samt att köra trucken på ett ansvarsfullt sätt.

Skapa säker truckmiljö

Risker att vara uppmärksam på är bland annat vridna arbetsställningar, ensidig belastning samt situationer där fara för klämskador och kollisioner finns. Säker truckmiljö kan underlättas av en ergonomisk förarstol. Förare kan börja arbetspass med att ställa in förarstol och reglage, samt undvika långvarig stress genom pauser och byte av kroppsställning varje timme. Att välja rätt truck och hjälpmedel utifrån det arbete som ska utföras kan skapa ökad säkerhet. Kamera och monitorstöd kan hjälpa vid lastning och lossning. Vid körning minskar riskerna om hastigheten anpassas till rådande förutsättningar. Variation i form av arbetsväxling för truckförare kan också vara positivt.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av truckar (AFS 2006:5)

Externa länkar