Hoppa till huvudinnehållet

Hand- och armvibrationer

Vibrationsguiden är ett kostnadsfritt hjälpmedel för att upptäcka och hantera risker till följd av exponering för hand- och armvibrationer.

Helkropps-vibrationer

Vibrationsguiden är ett kostnadsfritt hjälpmedel för att upptäcka och hantera risker till följd av exponering för helkroppsvibrationer.

Vibrationer i arbetsmiljön

Här hittar du material om vibrationer och checklistor som innehåller frågor om hur risker med vibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Det finns en checklista för att undersöka helkroppsvibrationer och en för att undersöka hand- och armvibrationer.

Vibrationer i arbetsmiljön påverkar kroppen på olika sätt och delas därför upp i två huvudtyper; hand- och armvibrationer och helkroppsvibrationer.

Hand- och armvibrationer

Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i arbete med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen, till exempel mejselhackor, slipmaskiner, borrmaskiner, skruv- och mutterdragare. Domningar, nedsatt känsel i händerna och smärttillstånd i armar och axlar är övergående besvär av hand- och armvibrationer.

Ett tidigt symtom på bestående skada är ökad köldkänslighet som sedan kan utvecklas till ”vita fingrar” – skador på blodkärlen. Symtomen blir tydliga vid nedkylning, ofta i samband med fukt. Hand- och armvibrationer kan även ge bestående skador på leder och nerver. Nervskador kan yttra sig som domningar och stickningar och även nedsatt känsel och ökad fumlighet.

Helkroppsvibrationer

Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter eller står på ett vibrerande underlag. De uppstår till exempel i truckar, skogs- och entreprenadmaskiner, traktorer, grävmaskiner, bussar och lastbilar. Vibrationerna kan också överföras till människan via olika byggnadsdelar, till exempel i verksamheter med tunga vibrerande maskiner.

Trötthet och nedsatt prestationsförmåga är exempel på övergående besvär från helkroppsvibrationer. Vid mycket låga frekvenser kan helkroppsvibrationer ge upphov till åksjukeliknande symtom. Besvär i rygg, skuldror och nacke är exempel på bestående skador av helkroppsvibrationer.

Förebygg vibrationsskador

För att förebygga skador är det viktigt att planera så att arbetstagaren exponeras för så lite vibrationer som möjligt. Arbetsteknik, arbetstakt och arbetsställning har stor betydelse för hur vibrationer överförs från maskinen till användaren. Att lägga in pauser och växla mellan olika arbetsmoment kan därför minska risken för skador betydligt. För handhållna maskiner finns rekommendationer för hur många minuter i sträck de får användas. Det är också viktigt att använda så lågvibrerande utrustning som möjligt. 

Det är även viktigt med information och utbildning om riskerna med vibrationer, arbetstekniker, rutiner med mera för att riskerna ska minska. Alla som exponeras för riskerna måste uppmärksammas på hur viktigt det är att rapportera tidiga signaler på vibrationsskador.

Vibrationsguidens mall

Använd mallen för systematiskt arbetsmiljöarbete med vibrationer för att samla informationen som tas fram i de fyra stegen undersöka, riskbedöma, åtgärda och följ upp och kontrollera.

Mallen innehåller två blad, ett för hand- och armvibrationer och ett för helkroppsvibrationer. 

Vibrationsguidens mall för systematiskt arbetsmiljöarbete med vibrationer

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Tips på mer information

Lagar och regler om arbetsmiljö

Vibrationer (AFS 2005:15) 

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.