Hoppa till huvudinnehållet

Handhållna borrmaskiner pekas ut som en av de största orsakerna till att snickare drabbas av vibrationsskador.

Bild: Usplash/Marissa Daeger

Vibrationer

Unga snickare drabbas av vibrationsskador

Ungefär var tredje snickare visar tecken på vibrationsskador i händerna. Skadorna drabbar även unga snickare enligt en ny avhandling från Lunds universitet.

Trots att det finns regler och riktlinjer som ska skydda arbetstagare från vibrationsskador och att teknik och verktyg utvecklats så är risken att drabbas fortfarande stor. Snickare är en utsatt grupp.

Eva Tekavec som är specialistläkare i yrkes- och miljömedicin och forskare vid Lunds universitet står bakom avhandlingen där man jämfört skadebilden hos snickare och målare. Var tredje snickare hade tecken på påverkade nerver i händer.

– Snickare är den största yrkesgruppen som kommer till oss med besvär. De arbetar mycket med vibrerande och slående verktyg. Det här är ett problem som funnits länge och vi har jobbat förebyggande sedan många år och ändå är det en strid ström som kommer till oss.

Eva Tekavec
Eva Tekavec, specialistläkare i yrkes- och miljömedicin och forskare vid Lunds universitet.
Bild: Ingemar Hultqvist

Skador som kan uppstå av vibrationer är påverkan på nerver, små blodkärl i fingrar och känselreceptorer i huden. Vanliga symptom är domningar och stickningar i fingrar och händer, nedsatt känsel, nedsatt finmotorik och känslighet för köld.

När en nervskada uppstått går den inte att läka, därför är det viktigt att fånga upp symptom tidigt.

– Det kan börja med att man kanske bara har lite besvär när man arbetar med verktygen. Då ska man vara uppmärksam på det.

I arbetet att fånga upp symptom tidigt är företagshälsovård och sjukvård viktiga aktörer. Både primärvård och specialistvård måste bli bättre på att förstå symptom, vad de kan bero på och hur de ska behandlas.

Det finns tydliga regler för arbete med vibrationsverktyg och slående verktyg, bland annat när det gäller medicinska kontroller och hur de ska följas upp. Eva Tekavec tycker också att kunskap och medvetenhet hos de större företagen verkar ha ökat, men ett problem är att nå mindre entreprenörer och inhyrd personal. Dessutom kan det vara så att medicinska kontroller inte görs på rätt sätt eller inte följs upp som de bör.

Men det krävs fler förändringar för att dagens situation ska bli bättre. Ett exempel som Eva Tekavec lyfter fram är att individuell känslighet måste vara en del av den riskbedömning som görs. Vissa löper större risk att skadas än andra och det måste finnas en medvetenhet om det.

– Till exempel är en arbetare med diabetes extra känslig för att få en nervskada.

Det krävs också bättre regler och gränsvärden. De som finns idag är inte tillräckliga, enligt Eva Tekavec.

– Inom de närmsta åren kommer det att komma ny standard för hur man mäter och beräknar. Standarden som finns idag täcker inte allt. Till exempel omfattar den inte slående verktyg som mutterdragare och borrmaskiner, eller högfrekventa vibrerande verktyg som man bland annat använder inom tandvård och fotvård. Men vi vet att de också kan vara skadliga.

Tekniken måste också utvecklas.

– Det absolut viktigaste är att minska hur mycket verktygen vibrerar. Det finns tekniska lösningar och jag tror att det kommer att hända mycket på marknaden framöver.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Vibrationer

Senaste om Forskning