Hoppa till huvudinnehållet
Vibrationer

Han vill få vibrationsskadade att söka hjälp i tid

Arbete med vibrerande maskiner kan leda till livslånga besvär och handikapp. Trots det söker många hjälp för sent. Varför det är så och hur man kan ändra beteendet ska ett forskningsprojekt i Lund försöka ta reda på.

Skador från vibrerande maskiner och handhållna verktyg är en de vanligaste arbetssjukdomarna. Men en studie från företagshälsovården visar att många arbetstagare i byggbranschen och industrin avstår från de medicinska kontroller som de har rätt till enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift 2019:3. Följden blir att de riskerar att få men för livet.

– Vi har ingen bot för de här skadorna i dag. Därför måste vi hitta dem i tid. Har du väl fått allvarliga skador så går de i väldigt liten utsträckning tillbaka. Det är skador på nerver framför allt, säger Carl Antonson, företagsläkare på Feelgood och specialist i allmänmedicin vid Lunds universitet.Foto: privat

Rädsla för att bli av med jobbet

I ett projekt finansierat av Afa Försäkring ska han tillsammans med forskarkollegor undersöka varför bygg- och industriarbetare dröjer med att söka hjälp i tid.

– Målsättningen med studien är att förstå de psykologiska mekanismerna bakom varför folk inte kommer på kontrollerna och hitta ett sätt att göra någonting åt det i samarbete med arbetsmarknadens parter.

En orsak till att inte alla arbetstagare går på de medicinska kontrollerna kan vara att de är rädda för att bli av med sitt jobb. De som får skador tvingas ofta byta arbetsuppgifter, men jobbar man som till exempel betongarbetare i ett mindre företag kan det vara svårt. Även risken att förlora sin yrkesidentitet och sina arbetskamrater kan ha betydelse, tror Carl Antonson.

Machokultur i branschen

Men det kan också i viss mån bero på den machokultur som råder inom byggindustrin och som branschen försökt få bukt med i många år för att få fler att använda skyddsutrustning.

– Det har vi tydliga indikationer på. Men det finns också ganska många som hävdar att den attityden håller på att förändras. Det kommer in en yngre generation som gärna använder skydd, säger Carl Antonson.

Forskarna inledde studien med att intervjua fack och arbetsgivare i bygg- och tillverkningsindustrin. Resultaten ska sedan sammanställas och lämnas över för analys till en fokusgrupp med deltagare från företagshälsovården, Arbetsmiljöverket och de arbets- och miljömedicinska klinikerna i landet. Först därefter ska forskarna intervjua ett 30-tal anställda som drabbats av vibrationsskador och som antingen undvikit eller deltagit i medicinska kontroller och rehabsamtal. I slutändan är förhoppningen att få en helhetsbild av vad som behöver göras för att få arbetstagarna att gå på de medicinska kontrollerna.

– Alltihop är en gruppinsats. Det handlar inte om att facket eller arbetsgivarna ska dra det här. Alla måste göra något för att hitta sätt för att få fler att komma till kontrollerna, säger Carl Antonson.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Vibrationer

Senaste om Forskning