Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Digitala arbetssätt i balans

Hur mår er digitala arbetsmiljö? Funkar det att jobba på distans? Har ni koll på den gränslösa uppkopplingen? Rör du dig under dagen eller sitter du fast?

Hur vill ni att den digitala arbetsdagen ska fungera?

Här finns stöd och verktyg för att utveckla de digitala arbetssätten så att de blir mer hållbara.

Hur mår er digitala arbetsmiljö?

AI, automatisering och arbetsmiljö

Webbinariet handlar om AI, automatisering, algoritmiskt styrt arbete och hur den nya tekniken påverkar vår hälsa och arbetsmiljö. Åsa Cajander,  professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet, och Carin Håkansta, docent och forskare i arbetsvetenskap på Karlstads universitet och arbetsmedicin på Karolinska Institutet, berättar vad AI, automatisering och algoritmiskt styrt arbete är. 

Vi får också möta exempel på hur tillämpningen av den nya tekniken kan se ut i arbetslivet, nu och i framtiden.

Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Kampanjen från den Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ska öka medvetenheten om den digitala teknikens inverkan på arbetsmiljön. Kampanjen har fokus på ett tema per år:  

  • 2023: Digitala arbetssätt
  • 2024: Chefens roll i det digitala arbetslivet
  • 2025: Teknikens påverkan på arbetsmiljön