Hoppa till huvudinnehållet

Digitala arbetssätt i balans

Hur mår er digitala arbetsmiljö? Funkar det att jobba på distans? Har ni koll på den gränslösa uppkopplingen? Rör du dig under dagen eller sitter du fast?

Hur vill ni att den digitala arbetsdagen ska fungera?

Här finns stöd och verktyg för att utveckla de digitala arbetssätten så att de blir mer hållbara.

Allt du behöver veta om en hjärnvänlig arbetsmiljö

Fem korta filmer med forskaren Cecilia Berlin ger en bra ingång till att prata om hjärnan på jobbet. Lyssna också på poddinslag och ett inspelat webbinarium.

Att lyckas med den hybrida arbetsplatsen

Få tips och råd om hur ni lyckas med den hybrida arbetsplatsen. Är det hybrida kontoret ett dilemma för chefen, eller? Se inspelade webbinarier och lyssna på poddinslag.

Rörelse och variation på jobbet – så viktigt är det

Forskaren Charlotte Wåhlin förklarar varför det är viktigt med rörelse och variation under dagen. Ta hjälp av våra mikropauser för att få återhämtning och komma igång med rörelse.

Så ser ni till att ni har rätt IT-system för rätt funktion

Tips, råd och checklistor gör det enkelt att följa processerna när det dags att införa och underhålla IT-systemen.

Bra arbetsmiljö även när du jobbar på distans

Ta våra checklistor till hjälp när det är dags att riskbedöma distansarbetsplatsen. Det finns en generell och en individuell.

Lugnare lunch med god digital arbetsmiljö

Ett sätt att få kontroll över den digitala arbetsmiljön är att använda våra checklistor för att undersöka de digitala systemen.

AI, automatisering och arbetsmiljö

Webbinariet handlar om AI, automatisering, algoritmiskt styrt arbete och hur den nya tekniken påverkar vår hälsa och arbetsmiljö. Åsa Cajander,  professor i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet, och Carin Håkansta, docent och forskare i arbetsvetenskap på Karlstads universitet och arbetsmedicin på Karolinska Institutet, berättar vad AI, automatisering och algoritmiskt styrt arbete är. 

Vi får också möta exempel på hur tillämpningen av den nya tekniken kan se ut i arbetslivet, nu och i framtiden.

Hur mår er digitala arbetsmiljö?

Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Kampanjen från den Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ska öka medvetenheten om den digitala teknikens inverkan på arbetsmiljön. Kampanjen har fokus på ett tema per år:  

  • 2023: Digitala arbetssätt
  • 2024: Chefens roll i det digitala arbetslivet
  • 2025: Teknikens påverkan på arbetsmiljön 

Till EU/OSHA