Hoppa till huvudinnehållet
Planerat tekniskt underhåll från och med fredag 20 maj

Det innebär bland annat att det inte går att boka utbildning, köpa webbutbildning eller böcker i vår e-handel mellan 20 och 31 maj. Det går inte heller registrera sig till de flesta kostnadsfria webbutbildningar. Mer info och kontaktuppgifter

Arbetsmiljö på bageri

Mjöldammsallergi är en av de vanligaste yrkesallergierna. Här får du veta mer om vilka åtgärder som minskar halten mjöldamm i luften och mjölspillet.

Mjöldammsallergi är en av de vanligaste yrkesallergierna. Ofta börjar det med snuva, som förvärras och i värsta fall kan leda till en allergi så att det inte går att arbeta i ett bageri.

Det går att med enkla medel minska dammhalten i bagerier och därmed minska risken för mjöldammsallergi. Det finns till exempel bagare med allergi som kan arbeta kvar efter att åtgärder vidtagits. Risken för insekter och skadedjur minskar också.

Mer om mjöldamm

Här kan du läsa mer hälsoriskerna med mjöldamm och om vilka åtgärder som minskar mjölspillet och halten av mjöldamm i luften.

Utbildningsmaterial för bagerier

Det finns pdf-presentationer för målgrupperna små bagerier, leveransbagerier, industribagerier. Samtliga presentationer innehåller tre delar:

  • Information om hur hälsa, hygien och ekonomi påverkas av mjölspridning samt definition av den aktuella bageristorleken.
  • Åtgärder som passar de olika målgrupperna.
  • Sammanfattaning av effekter av åtgärderna.

Checklistor

Med Prevents checklistor kan du undersöka arbetsmiljön. De kan användas vid skyddsrond och vi rekommenderar att ansvarig chef och skyddsombudet gör detta tillsammans. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och ange ansvariga och när det ska vara åtgärdat.

Livsmedelsbranschens arbetsmiljö

Livsmedelsbranschens arbetsmiljö

En bok om vanliga risker i livsmedelsbranschen och hur dessa kan hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Finns även som kostnadsfri pdf.

Visa produkt

Kostnadsfritt

BAM för Livsmedelsbranschen 5 dagar

BAM för Livsmedelsbranschen 5 dagar

Du får grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och kunskap om livsmedelsbranschens särskilda förutsättningar och risker.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Arbetsmiljö inom livsmedelsbranschen

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten