Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö på bageri

Mjöldammsallergi är en av de vanligaste yrkesallergierna. Ofta börjar det med snuva, som förvärras och i värsta fall kan leda till en allergi så att det inte går att arbeta i ett bageri.

Det går att med enkla medel minska dammhalten i bagerier och därmed minska risken för mjöldammsallergi. Det finns till exempel bagare med allergi som kan arbeta kvar efter att åtgärder vidtagits. Risken för insekter och skadedjur minskar också.

Läs mer om vilka åtgärder som minskar halten mjöldamm i luften och mjölspillet genom att klicka på de numrerade momenten i illustrationerna nedan. Siffrorna avser prioriteringsordning för åtgärderna.

Åtgärder mot mjöldamm för små bagerier

1. Använd dammfritt mjöl vid uppslaget (pdf)

2. Tättslutande lock på blandarna (pdf) 

3. Städa ofta och med rätt redskap (pdf) 

4. Kapsla in tömning från silo i tråg (pdf) 

5. Hantera säckar rätt (pdf) 

6. Se över rutiner vid hantering av övriga dammande ingredienser (pdf) 

Åtgärder mot mjöldamm för leveransbagerier

1. Kapsla in tömning från silo och komplettera med punktsug (pdf) 

2. Tättslutande locka på blandare (pdf) 

3. Använd dammfritt mjöl vid doftning (pdf) 

4. Se över städrutiner och använd centraldammsugare

5. Uppsamlare för mjölspill (pdf) 

6. Kapsla in transportband (pdf) 

7. Hantera säckar rätt (pdf) 

8. Se över arbetsrutiner vid hantering av övriga dammande ingredienser (pdf) 

Åtgärder mot mjöldamm för industribagerier

Det finns också effektiva åtgärder för att minska halten av mjöldamm och mjölspill i industribagerier. Här finns information om åtgärder för industribagerier. Prioritera rätt! Börja med de två översta.

1. Kapsla in dammande avsnitt och komplettera med punktutsug (pdf)

2. Använd centraldammsugare vid städning (pdf)

3. Se över påfyllning och inställning av automatiska doftare (pdf)

4. Minimera manuell hantering av dammande ingredienser (pdf)

Material för utbildning om hur man minskar mjöldamm och mjölspill i bagerier

Presentation - små bagerier

Presentation - leveransbagerier

Presentation - industribagerier

Inledande information till presentationer

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Relaterade ämnen

Artiklar från Arbetsliv