Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Arbetsmiljöutbildningar för industrin

Här hittar du några förslag på utbildningar som skulle kunna passa för olika verksamheter inom industrin.

Öppna distanstbildningar

Länk till öppna distansutbildningar som finns i Prevents e-handel

Företagsanpassad utbildning 

Det finns möjlighet att få lärarledd företagsanpassad utbildning på distans med hjälp av digital teknik.

Vid frågor gällande nya bokningar eller planerade företagsanpassade utbildningar, vänligen kontakta våra utbildningsledare:

Inger Eliasson 08-402 02 48, inger.eliasson@prevent.se

Marie Rubertsson-Nerén 08-402 02 47, marie.rubertsson-neren@prevent.se

Länk till ytterligare utbildningar, webbverktyg, material och information som Prevent tillhandahåller.

Förslag på utbildningar

Ny i industrin

(kostnadsfri webbutbildning)

Ny i industrin är en webbutbildning för alla nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. Den ökar medvetenheten om risker och säkerhet, hur man ska skydda sig, vem man kan fråga och hur man är en bra kollega. Helt enkelt sådant som är bra att veta när man är helt ny i industrin. Upplägget är lättsamt med en blandning av filmer, övningar och korta texter.

Utbildningen tar cirka 60 minuter att genomföra och avslutas med ett test, där alla som fått godkänt resultat får ett intyg. Chefer och andra ansvariga får tips om hur utbildningen kan användas i en studiehandledning med diskussionsfrågor

Utbildningen handlar om:

  • vikten av att vara säker på jobbet
  • vanliga arbetsmiljörisker inom industrin – både på kort och lång sikt
  • sådant som är viktigt att tänka på som ny på jobbet för att undvika skador
  • vikten av att följa rutiner och instruktioner på arbetsplatsen
  • att kunna identifiera risker som finns på den egna arbetsplatsen
  • hur man är en god kollega och bidrar till ett trivsamt arbetsklimat.

Utbildningens längd: Ca 60 minuter

Ny i industrin

Ny i industrin

Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Länk till industrins branschsida

Work and Technology on Human Terms

(kostnadsfri webbutbildning)

Syftet med webbutbildningen är att bidra till säkrare och hälsosammare arbetsplatser genom att öka kunskaperna om hur produkter, system och arbetsorganisationer kan utformas på människans villkor.
Vem som helst som är intresserad av ämnet kan gå utbildningen eftersom den är kostnadsfri och kan genomföras oberoende av andra.

Målgruppen är i första hand studenter vid ingenjörs-, ekonomi- och beteendevetarprogrammen, men utbildningen riktar sig även till yrkesverksamma som genomgått dessa utbildningar. Utbildningen ger också till exempel chefer och skyddsombud fördjupade arbetsmiljökunskaper jämfört med Prevents utbildning Bättre arbetsmiljö − BAM.

Webbutbildningen är framtagen i samarbete med högskolorna Lunds universitet, Chalmers, KTH, Mittuniversitetet och Luleå tekniska universitet.

Utbildningens längd: Ca 24 timmar

eBAM

(kostnadsbelagd webbutbildning)

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. eBAM är en digital version av BAM – Bättre arbetsmiljö, och ger dig de grundläggande kunskaper du behöver. Handledarstöd och kunskapstest ingår utan extra kostnad (värde totalt 4 000 kr).

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden.
Eftersom utbildningen är digital kan du själv bestämma när du vill gå den, och vi rekommenderar att du avsätter tre dagar. Utbildningen innehåller tretton avsnitt och uppdrag som du ska utföra på din arbetsplats, vilket gör att du kommer igång med ditt arbetsmiljöarbete samtidigt som du går utbildningen. Verktyg av olika slag blir också tillgängliga allt eftersom. Dessa har du nytta av både under utbildningen och efteråt. Det finns ingen tidsbegränsning, utan du har tillgång till eBAM så länge du vill.

Utbildningens längd: 3 dagar
Kostnad: 8 900 kr exkl moms

Bättre arbetsmiljö eBAM webbutbildning

Bättre arbetsmiljö eBAM webbutbildning

eBAM ger de grundläggande kunskaper ni behöver för att jobba effektivt med arbetsmiljöförbättringar i er organisation.

Visa utbildning

9.400 kr exkl. moms

Arbetsmiljö för chefer

(kostnadsbelagd distansutbildning via dator)

Är du chef? Arbetsledare med personalansvar? Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön och leva upp till ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljön är ett viktigt verktyg för att skapa trivsel och goda resultat. Som chef behöver du kunna tillämpa lagar och regler för att skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. Har du full koll på arbetsmiljölagen? Eller behöver du mer kunskap om till exempel skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar? Den här utbildningen ger förutsättningar att omsätta både krav och möjligheter i praktiken. Som chef har du en betydelsefull roll i arbetsmiljöarbetet, och en satsning på arbetsmiljön är ofta ett effektivt sätt att nå uppsatta mål.

Utbildningen är 2 dagar och vänder sig till dig som vill bli tryggare i din roll som ledare genom att öka kunskapen om ditt ansvar och göra dig bättre på att förebygga arbetsmiljöproblem. Vi varvar föreläsningar med övningar och diskussioner. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig redo att på ett framgångsrikt sätt kunna leda och planera arbetsmiljöarbetet i din egen verksamhet.

Utbildningens längd: 2 dagar
Kostnad: 7 700 kr exkl moms

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer

Utbildningen ger dig som chef de kunskaper som du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön och leva upp till ditt ansvar i arbetsmiljöarbetet. Finns också som webbutbildning.

Visa utbildning

7.700 kr exkl. moms

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken

(kostnadsbelagd distansutbildning via dator)

Den här utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna på ett sådant sätt att arbetsmiljöarbetet blir en framgångsfaktor.
Behöver du mer kunskap om hur du kan jobba med områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Det är ämnen som spelar stor roll för varje människa som ingår i en organisation. Här har chefer, skyddsombud och andra som jobbar med arbetsmiljön en viktig roll. Vet du vad ni behöver göra i din organisation för att leva upp till föreskrifternas krav?

Utbildningen är två halvdagar och vänder sig till dig som vill ha bättre kunskap om vad Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö innebär i praktiken. Genom övningar och diskussioner lär du dig mer om lagar, regler och ansvar. Du får med dig användbara metoder och konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. När du kommer tillbaka till arbetsplatsen ska du känna dig redo att arbeta vidare med de här viktiga frågorna där varje förbättring kan ge stort resultat.

Utbildningens längd:
Dag 1 kl 9.00–12.00
Dag 2 kl 9.00–12.00
Kostnad: 4 500 kr exkl moms

OSA i praktiken

OSA i praktiken

Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och hur du kan jobba praktiskt.

OSA-utbildning

4.500 kr exkl moms

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

(kostnadsbelagd distansutbildning via dator)

Om dina arbetsuppgifter innebär arbete med eller ansvar för arbetsmiljöfrågor är den här utbildningen viktig för dig.

Kanske är du chef? Kanske är du skyddsombud eller arbetsmiljöansvarig? Kanske arbetar du med HR? Oavsett roll behöver du kunna tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – och praktiskt kunna hantera dem i din dagliga verksamhet. Känner du att du kan se samband mellan god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling? Eller upplever du att du behöver veta mer om vad ni behöver göra för att undersöka, riskbedöma, åtgärda, kontrollera och dokumentera på ett sätt som gynnar verksamheten?
Utbildningen vänder sig till dig som vill göra lönande arbetsmiljöarbete till vardag. Vi varvar föreläsningar med övningar, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Efter avslutad kurs ska du känna att du förstår och kan omsätta AFS 2001:1 i praktiken.

Utbildningens längd: 2 dagar
Kostnad: 7 100 kr exkl moms

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Fördjupning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är en kombinerad webb- och lärarledd utbildning.

Visa utbildning

8.200 kr exkl. moms

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Riskbedömning

(kostnadsbelagd distansutbildning via dator)

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att åtgärda risker i arbetsmiljön. Många ser över fysiska aspekter för att göra arbetsmiljön mer säker, men även människans attityder till arbetet och arbetsplatsen har stor betydelse för säkerheten. Vet du hur människans förmåga kan påverka säkerhetsarbetet? Och organisationens inställning?

Utbildningen vänder sig till alla som vill lära sig mer om riskbedömning. Oavsett om du är ledare, skyddsombud eller har någon annan specifik funktion i arbetsmiljöarbetet.

Utbildningens längd: Kl 9.00–12.00
Kostnad: 4 500 kr exkl moms

Utbildning om riskbedömning

Utbildning om riskbedömning

Ser du teknikens inflytande på arbetsmiljön? Och ser du människans? Den här utbildningen lär dig analysera, bedöma och hantera risker ur ett MTO-perspektiv.

Visa utbildning

4.800 kr exkl. moms

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Mejlskolor

Prevents mejlskola är minikurser för dig som vill lära dig mer om olika ämnen inom arbetsmiljö. Varje minikurs innehåller smarta tips, goda råd och konkreta exempel. Mejlskolorna består av max 10 kursbrev. De levereras direkt till din e-post i lagom stora portioner – helt kostnadsfritt!

Länk till mejlskolorna 

Arbetsmiljön och nya coronaviruset

Mejlskolan tar bland annat upp riskbedömning, skyddsutrustning, distansarbete, arbetsklimat, ergonomi, introduktion till nyanställda samt krishantering och krisstöd.

Chefens arbetsmiljöguide

För dig som är intresserad av arbetsmiljö och ledarskapsfrågor. Mejlen handlar bland annat om chefens egen arbetsmiljö, varför vissa företag är friskare än andra samt din roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet (SAM)

Ta första steget mot en bättre arbetsmiljö! I mejlskolan får du grundläggande information om fördelarna med att förbättra arbetsmiljön och vilka lagar och regler som gäller. Du får också checklistor och exempel på handlingsplaner.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Den här mejlskolan ger en första introduktion till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA, och tips om hur man kan göra för att följa dem.

För dig inom HR

Vill du veta vilka verktyg som finns för att förbättra arbetsmiljön i din organisation? Vill du få tips på hur ni kan jobba inom aktuella frågor? Kanske vill du också få tips för din egen arbetsmiljö? Anmäl dig till Prevents mejlskola för HR.

Hitta på sidan