Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Anläggningsmaskiner

Arbetsmiljön för anläggningsmaskinförare påverkas både av maskinens tekniska utformning och arbetets organisation och genomförande.

Anläggningsmaskiner finns på många olika arbetsplatser och i olika typer av jobb. Maskinföraren har ofta varierande uppgifter, flera uppdrag samtidigt och en central roll på arbetsplatsen. Det är även vanligt att maskinförare byter arbetsplats med jämna mellanrum.

Förebygg risker

Belastningsfaktorer och buller är två av de vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar för anläggningsmaskinförare. Anläggningsmaskiner bör ha en luftfjädrad, justerbar stol som dämpar vibrationer och möjliggör variation i sittställning. Belastning på kroppen kan minskas ytterligare genom att reglagens form, placering, rörelseomfång och motstånd är genomtänkta. Bättre sikt- och synförhållanden kan fås med xenonljus, riktad platsbelysning och backkamera. Hytten bör vara klimatreglerad, och hörselkåpor med inbyggd kommunikationsradio kan reducera bullret.

Maskinförare bör tänka på att begränsa tiden i maskinen, att ta pauser för att låta kropp och huvud vila en stund. Det är även viktigt att använda fotstegen och inte hoppa ur maskinen. Just fall i och ur maskiner är en av de vanligaste olyckorna bland maskinförare.

Planera inköp

Det är bra om maskinförare involveras vid planeringen av arbetet och inköp av utrustning. Aktivt deltagande gentemot beställare på arbetsplatser kan ha positiva effekter på arbetets organisation och planering. Erfarenhetsutbyte mellan maskinförare, den som äger maskinen och beställare kan också leda till bättre arbetsmiljö.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Anläggningsbranschen

Till Prevents checklistor

Lagar och regler om arbetsmiljö

Byggnads och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
Maskiner (AFS 2008:3)

Tips på mer information

 

Hitta på sidan