Hoppa till huvudinnehållet

Anläggningsmaskiner och säkerhet

Arbetsmiljön för anläggningsmaskinförare påverkas både av maskinens tekniska utformning och arbetets organisation och genomförande.

Belastningsfaktorer och buller är två av de vanligaste orsakerna till arbetssjukdomar för anläggningsmaskinförare. Anläggningsmaskiner bör ha en luftfjädrad, justerbar stol som dämpar vibrationer och möjliggör variation i sittställning. Bättre sikt- och synförhållanden kan fås med xenonljus, riktad platsbelysning och backkamera. Hytten bör vara klimatreglerad, och hörselkåpor med inbyggd kommunikationsradio kan reducera bullret.

Maskinförare bör begränsa tiden i maskinen och ta pauser för att låta kropp och huvud vila en stund. Det är även viktigt att använda fotstegen och inte hoppa ur maskinen eftersom fall i och ur maskiner är en av de vanligaste olyckorna bland maskinförare.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Anläggningsbranschen

Till Prevents checklistor

Säkra kopplingar för gräv- och lastmaskiner

Flera tusen gräv- och lastmaskiner används på arbetsplatser varje dag. Det är vanligt att växla mellan olika redskap under en arbetsdag. Om ett redskap lossnar under arbetets gång är olyckan ett faktum. 

Risken går att minimera om säkerhetsrutinerna följs och om maskinföraren kontrollerar att redskapet sitter fast efter varje byte.

Lås säkert – det kan gälla livet

Filmen innehåller enkla tips för att låsa säkert men kan även användas som diskussionsunderlag på arbetsplatsträffar eller för nyanställda.

Titta på filmen tillsammans och diskutera efteråt:

 • Hur fungerar det hos er?
 • Vilka är dina rutiner för att låsa säkert?
 • Vilka är de vanligaste tillbuden?
 • Rapporterar du tillbud?
 • Hur kan ni tillsammans öka säkerheten?

Viktigt att tänka på för maskinföraren

 • Kontrollera din maskins säkerhet varje dag.
 • Se till att du vet exakt hur redskapen på din maskin ska bytas och låsas.
 • Lyft aldrig ovanför en kollega.

Innan du börjar jobba:

 • Tryck redskapet i marken, eller, om du har rototilt, vrid det mot dig för att se efter.
 • Ta några minuter för att gå ut och se efter, det är det bästa sättet. Om det behövs, be en kollega kontrollera.
 • Se till att det inte finns jord eller smuts mellan redskapet och snabbfästet.
 • Börja aldrig jobba utan att vara säker på att ditt redskap är 100 procent säkert låst.

Viktigt att tänka på för dig på marken

 • Gå aldrig under redskap eller för nära maskiner som arbetar.
 • Om du måste passera maskin i arbete, ha ögonkontakt med maskinföraren.
 • Tänk på att maskinföraren har begränsad möjlighet att se och höra det som händer på marken.
 • Ta ögonkontakt med maskinföraren och visa att du vill att föraren ska kontrollera låset på redskapet.

Viktigt att tänka på för chefen

 • Informera dina anställda om hur man byter och låser fast redskap på alla maskiner. Använd gärna bilder för att förtydliga.
 • Se till att alla alltid tar sig tid att kolla att redskapen på maskinerna är låsta innan arbetet startar.
 • Var noga med att alla maskiner är besiktigade, att redskapen är godkända och att förarna fått tillräcklig utbildning.
 • Se till att föraren dagligen kontrollerar att maskinen är i fullgott skick, och att säkerhetskontroll utförs i samband med tankning och smörjning.
 • Informera om att man kan ta bort redskap och rototilt vid användning av lyftdon för att få bättre lyftkraft, bättre överblick och ökad säkerhet.
 • Informera om hur övrig maskinutrustning ska användas, till exempel alkolås, varningslyktor, varningsljus och backkameror.
 • Skapa rutiner för hur maskinförare och medarbetare på marken kommunicerar på bästa sätt, och hur komradio och telefon används.
 • Informera anställda på marken om att aldrig vistas direkt under ett redskap.
 • Tänk på att särskilt informera nyanställda.
 • Vid nyinköp, utgå gärna från hur reglage och funktioner på övriga maskiner ser ut och är placerade. Sträva efter att få en så enhetlig maskinpark som möjlig

Lagar och regler om arbetsmiljö

Byggnads och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
Maskiner (AFS 2008:3)

Tips på mer information

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.