Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svetsning

Det finns många företag som är specialiserade på svetsning, men svetsning förekommer också inom en stor del av tillverkningsindustrin. Förutom hos den yrkesgrupp som kallas svetsare kan svetsning ingå som en del i arbetet. Svetsning innebär risker om man inte arbetar på ett säkert sätt och med rätt utrustning.

Några av riskerna för svetsare är att andas in svetsrök, arbete i besvärliga arbetsställningar, elektromagnetiska fält, vibrationer, ögonskador eller hudskador när man tittar i ljusbågen eller får svetssprut eller gnistor på sig och buller. Dessutom finns brandrisk.

Undersök arbetsmiljön

Här finns ett antal checklistor att använda för att göra arbetsmiljön säker vid svetsning. Det finns checklistor både för svetsverkstäder och tillfälliga arbetsplatser.

Genom att använda checklistorna är det mindre risk att missa viktiga punkter. När man har undersökt arbetsmiljön bedömer man riskerna och bestämmer hur de ska åtgärdas.