Hoppa till huvudinnehållet

Elektromagnetiska fält

Starka elektromagnetiska fält kan påverka till exempel elektroniska implantat, och i vissa fall människors hälsa. Arbetsgivare är skyldiga att bedöma och förebygga de risker som förekommer, och se till att inga hälsofarliga fältstyrkor uppstår där människor vistas.

När det finns en elektrisk spänning finns det alltid ett elektriskt fält. Fältet skapas genom spänningsskillnaden – ju större skillnad, desto starkare elektriskt fält. All elektronisk utrustning alstrar elektromagnetiska fält (EMF), och det är därför något som alla människor exponeras för. För att hälsan ska påverkas krävs dock stora strömmar eller höga spänningar. Starka elektromagnetiska fält kan till exempel störa pacemaker och andra implantat, och ännu starkare fält kan till och med påverka kroppen direkt. Gravida bör exempelvis inte arbeta med utrustning som alstrar starka elektromagnetiska fält eftersom fostret kan påverkas negativt.

Riskbedömning och mätning

För att skapa en säker arbetsmiljö där det förekommer utrustning som kan alstra starka elektromagnetiska fält är det viktigt att göra riskbedömningar, och därefter hantera de risker man hittar.

  • Börja med att se introduktionsfilmerna.
  • Gå igenom de tre vägledningarna framtagna inom EU, som du hittar under "Externa länkar".
  • Läs Prevents guide "Elektromagnetiska fält – riskbedömning och mätning" som är indelad i åtta steg. Den beskriver hur du som arbetsgivare kan avgöra om ni berörs av kraven för emission av elektromagnetiska fält, hur man genomför eller beställer en mätning, vad en mätrapport bör innehålla samt hur man bör tänka kring instruktioner och skyltning på platser där risker förekommer.
Elektromagnetiska fält – riskbedömning och mätning

Elektromagnetiska fält – riskbedömning och mätning

Nedladdningsbar pdf som beskriver vilka arbetsmiljörisker som är särskilt viktiga att tänka på vid arbetsplatser med utrustning som alstrar elektromagnetiska fält.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält behandlar risker som uppstår med elektromagnetiska fält, så som uppvärmning av kroppsvävnad, stimulering av muskler och nerver, störning av elektroniska implantat eller att magnetiska föremål far iväg som projektiler. Eventuella hälsoeffekter av exponering över längre tid omfattas inte av föreskrifterna.

AFS 2016:3 - Föreskrifter och allmänna råd om elektromagnetiska fält

Filmer som ger en introduktion 

Elektromagnetiska fält i arbetsmiljön, en introduktion

All elektronisk utrustning alstrar elektromagnetiska fält (EMF), och det är därför något som alla människor exponeras för. För att hälsan ska påverkas krävs dock stora strömmar eller höga spänningar. För att skapa en säker arbetsmiljö där det förekommer utrustning som kan alstra starka elektromagnetiska fält är det viktigt att göra riskbedömningar, och hantera de risker man hittar.

  1. Elektromagnetiska fält i arbetsmiljön, en introduktion

  2. Elektromagnetiska fält, riskbedömning och åtgärder i arbetsmiljön

  3. Elektromagnetiska fält, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och hur de kan tolkas

  4. Effekter av och risker med elektromagnetiska fält i arbetsmiljön

  5. Elektromagnetiska fält i arbetsmiljön, trailer

Artiklar från tidningen Arbetsliv

Risker med elektromagnetiska fält kartläggs

Externa länkar

Elektromagnetiska fält (Arbetsmiljöverket)

Elektromagnetiska fält (Svetsa rätt)

Vägledning för små och medelstora företag (EU)

Praktisk vägledning (EU)

Fallstudier, se avsnitt 7 om svetsning (EU)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.