Hoppa till huvudinnehållet

1. Arbetsmiljö för HVB

Det är lätt att glömma bort att en HVB-verksamhet också är en arbetsmiljö där du och dina kollegor ska kunna arbeta säkert, trivas och utvecklas. Hur får man till en god arbetsmiljö i lokaler som samtidigt ska fungera som ett hem? Hur prioriterar jag min och mina kollegors hälsa i en verksamhet som går ut på att se till de boendes behov? Varför ska jag göra det? I den här filmen berättar olika personer om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete för HVB-verksamheter.

Introduktionsfilm – Vad är arbetsmiljö?

Chefens och skyddsombudets roll

Enligt arbetsmiljölagen ska både chefer och anställda delta i arbetsmiljöarbetet, så det är nödvändigt att alla har kunskap om vad som gäller.  

Vi har alla ett ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö. Det formella ansvaret har arbetsgivaren, både för arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Varje chef har detta ansvar för sina anställda, och har du chefer över dig har de i sin tur ett större ansvar. Arbetstagare ska å sin sida delta och bidra i arbetsmiljöarbetet, samt följa säkerhetsföreskrifter och säga till om något är fel.

På arbetsplatser med minst fem anställda ska det också finnas en arbetstagare som är skyddsombud eller arbetsmiljöombud (vi använder i fortsättningen bara benämningen skyddsombud). Den personen utses av fackförbund eller av arbetstagarna. Skyddsombudets roll är att företräda alla anställda inom arbetsmiljö och att arbeta för att arbetsplatsen följer arbetsmiljölagen. Hur ser det ut hos er? Har ni något skyddsombud? 

Arbetsmiljö för HVB

Det här är det första avsnittet av 9. 

 1. Arbetsmiljö för HVB: introduktion om arbetsmiljö

 2. Arbeta systematiskt: om systematiskt arbetsmiljöarbete

 3. Oj och aj: tillbud, olyckor och risker

 4. Fysisk arbetsmiljö

 5. Organisatorisk och social arbetsmiljö

 6. Konflikter, hot och våld

 7. Meningsfulla rutiner

 8. Hur får man till en bra arbetsmiljö?

 9. Avslutning och sammanfattning: Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt? 

Hur arbetar din arbetsplats med arbetsmiljö?

I de här korta filmerna berättar olika HVB-anställda om deras arbetsmiljöarbete.

 • Eva Karsten

  Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket
  "Vi är varandras arbetsmiljö."

 • Pontus Javette

  Skyddsombud och behandlingssekreterare, Hagen, Kullavik
  ”Som skyddsombud är min uppgift att bevaka arbetsmiljön.”

 • Camilla Strandborg

  Enhetschef Hagen, Kullavik
  ”Målet är att det ska vara en god arbetsmiljö för alla.”

 • Anna West

  HR-specialist arbetsmiljö och hälsa, Gryning
  ”Man ska trivas på jobbet.”

Nästa avsnitt

2. Arbeta systematiskt

Läs mer

Hitta på sidan