Hoppa till huvudinnehållet

7. Meningsfulla rutiner

I det här avsnittet går vi igenom rutiner som en del av arbetsmiljöarbetet.

Vad är en rutin och varför behövs den?

En rutin är ett arbetssätt som är bestämt i förväg, för att arbetsuppgiften ska kunna utföras säkert och med jämn kvalitet. Rutiner beskriver när, var, hur och av vem aktiviteterna ska utföras. Det är alltså ett sätt för både arbetsgivare och arbetstagare att veta vad som gäller på arbetsplatsen. Inom arbetsmiljö är rutiner dessutom en hjälp för arbetsplatsen att genomföra sitt arbetsmiljöarbete på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Hur ska vi arbeta med rutiner?

Alla arbetsplatser ska ha rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren ser till att alla medarbetare känner till de rutiner som finns, och varje medarbetare ser till att följa dem. Rutinerna behöver också kontinuerligt utvärderas och justeras, så att de beskriver de tillvägagångssätt som faktiskt används. I det arbetet behöver både arbetsgivare och arbetstagare delta.

Rutinerna är enklare att följa om de finns nedskrivna och tillgängliga för alla som ska tillämpa dem. Det finns också rutiner som ska dokumenteras enligt lagkrav. Det gäller till exempel rutiner om alkohol och droger, arbetsanpassning och rehabilitering, kränkande särbehandling samt hot och våld. För arbetsplatser med tio eller fler anställda ska de flesta rutiner finnas nedskrivna. Vilka rutiner har ni i skriftlig form?

För vilka moment krävs rutiner?

Vissa arbetsmiljörutiner behöver finnas på alla arbetsplatser. Det gäller till exempel rutiner för riskbedömning, tillbudsrapportering och utredning av händelser. I Prevents checklistor kan du enkelt kontrollera om ni har de rutiner som krävs.

Det finns också specifika arbetsuppgifter som kräver så kallade skriftliga instruktioner, vilket är ett slags ännu mer specifik rutin. Det gäller arbeten där det finns allvarliga risker.

Förhållningssättet är viktigast

Det är utmärkt när en HVB-verksamhet har skriftliga och tydliga rutiner, men om rutinerna bara står i en pärm i en hylla gör de ingen nytta. Viktigast är vilket förhållningssätt ni har, det vill säga att ni faktiskt förhåller er till olika situationer på ett fungerande sätt. Rutiner kan ses som ett verktyg att uppnå detta. 

Om hur vi kan använda rutiner

I de här korta filmerna berättar olika personer om rutiner och ger tips på hur de kan användas.

 • Mari Olsén

  Brandingenjör, Södertörns brandförsvarsförbund
  ”Kontrollera utrustningen och se till att alla vet vad de ska göra vid brand.”

 • Rikard Viberg

  Biträdande enhetschef, Hagen, Kullavik
  ”Rutiner behövs för att man ska känna sig säker på arbetsplatsen.”

 • Håkan Götesson

  Skyddsombud, behandlingsassistent, Vårsol, Jönköping
  ”Vi har rutinerna i en pärm som all personal har tillgång till.”

 • Omelhassan Abdalla Mohamed

  Behandlingsassistent, Vårsol, Jönköping
  ”Rutiner kan förebygga konflikter och underlätta vissa situationer.”

Nästa avsnitt

8. Hur får man till en bra arbetsmiljö?

Läs mer

Hitta på sidan