Hoppa till huvudinnehållet

Om materialet

Personer som sitter runt ett bord

Materialet har tagits fram av Prevent tillsammans med en partsgrupp bestående av representanter från Ledarna, Kommunal, Almega och Vision. Målet är att utbildningsmaterialet ska användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete hos anställda inom HVB-verksamheter, samt för att inspirera till dialog om arbetsmiljö. Personal inom HVB ska ha tillräckligt god kunskap för att kunna delta i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö.

Målgrupp för utbildningsmaterialet är alla som arbetar inom HVB-verksamheter och stödboenden.

”Arbetsmiljö för HVB”

Varje avsnitt tar upp olika ämnen och perspektiv på arbetsmiljö och med hjälp av materialet kan du hålla kortare utbildningsträffar, till exempel i samband med arbetsplatsträffar. 

Nio avsnitt om arbetsmiljö för HVB 

”Konflikthanteraren för HVB”

En skrift om hur man kan hantera konflikter, hot och våld inom HVB-verksamhet. Den finns att ladda ned gratis på den här sidan.

Till Konflikthanterare för HVB

Studiehandledning

För dig som ska leda utbildning utifrån materialet finns också denna studiehandledning. I den finns förslag på hur du kan lägga upp din utbildning. Den innehåller till exempel övningsuppgifter, sammanfattningar och hemuppgifter kopplade till varje avsnitt.

Till Studiehandledningen

Till Handledning - Bilder att dela ut

Hitta på sidan