Hoppa till huvudinnehållet

Nio avsnitt om arbetsmiljö för HVB

Här hittar du alla olika delar som ingår i utbildningsmaterialet. Förutom text och bild innehåller de också filmer: dels reportagefilmer med experter och verksamheter, dels korta videokommentarer där personer som är verksamma inom HVB får berätta och reflektera kring sina erfarenheter.

1 – Arbetsmiljö för HVB

Introduktion av ämnet. Vad innebär arbetsmiljö för oss?

2 – Arbeta systematiskt

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och varför ska vi ägna oss åt det?

3 – Oj och aj: tillbud, olyckor och risker

Vad är tillbud och hur förebygger och rapporterar vi tillbud och olyckor?

4 – Fysisk arbetsmiljö

Vad innebär fysisk arbetsmiljö och hur fungerar den hos oss?

5 – Organisatorisk och social arbetsmiljö

Vad innebär organisatorisk och social arbetsmiljö och hur fungerar den hos oss?

6 – Konflikter, hot och våld

Hur bör vi arbeta för att förebygga och hantera konflikter, hot och våld?

7 – Meningsfulla rutiner

Vilka rutiner ingår i arbetsmiljöarbetet?

8 – Hur får man till en bra arbetsmiljö?

Hur använder vi de här kunskaperna för att förbättra vår arbetsmiljö?

9 – Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?

Sammanfattning, goda exempel och tips.

Hitta på sidan