Hoppa till huvudinnehållet

5. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Det här avsnittet handlar om hur arbetets organisation och sociala faktorer påverkar arbetsmiljön. Detta brukar kallas för organisatorisk och social arbetsmiljö.

Organisatorisk och social arbetsmiljö kan båda sägas vara delar av den psykosociala arbetsmiljön, det vill säga aspekter som har att göra med hur vi beter oss mot varandra och hur arbetet struktureras och organiseras. Arbetsmiljöverket definierar organisatorisk och social arbetsmiljö så här:

Organisatorisk arbetsmiljö

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar

 • ledning och styrning
 • kommunikation 
 • delaktighet och handlingsutrymme 
 • fördelning av arbetsuppgifter 
 • krav, resurser och ansvar. 

Social arbetsmiljö

Villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar

 • socialt samspel
 • samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor. 

Hur skapar ni en god organisatorisk och social arbetsmiljö? Vilken roll spelar arbetsplatsträffar och handledning i det arbetet? 

Att arbeta på ett HVB

Du har i högsta grad ett socialt arbete. Med det kommer ansvar och många saker att ta hänsyn till, som inte förekommer på samma sätt i andra arbeten. Ibland kan kan det vara svårt att prioritera eller ens komma ihåg arbetsmiljöfrågor när man jobbar med så viktiga saker. Men det är värt att satsa på, arbetsplatser med en god arbetsmiljö brukar också ha en god kvalitet på sitt arbete. Det gynnar även de boende.

”Socialt arbete tjänar inte på att du tar genvägar förbi arbetsmiljöarbetet.” 

Att arbeta i familjeliknande förhållanden är också en utmaning för arbetsmiljön. Arbetet går delvis ut på att vara som en ställföreträdande förälder och då är det lätt hänt att den professionella rollen glider mot en mer privat. Som medmänniskor blir vi engagerade och vill hjälpa den som har det svårt. För att inte själv dras med när en boende mår dåligt behöver du ha din yrkesroll klar för dig och du behöver få tillfällen att diskutera svårigheter tillsammans med kollegor. Hur hanterar ni detta i er verksamhet? 

Ensamarbete

Att utföra ett arbete ensam påverkar inte bara den fysiska arbetsmiljön. Organisatoriska aspekter är till exempel vilken typ arbete som utförs som ensamarbete, vilka tider ensamarbete förläggs till eller vilka kvalifikationer en medarbetare måste ha för att få arbeta ensam. En social aspekt är att arbetsplatsen behöver se till att det finns tillgång till stöd och kollegor på olika sätt även under ensamarbete. Vad har ni för rutiner för att kunna påkalla stöd när det behövs? 

Stress

Ett bra arbetsmiljöarbete behöver också förebygga stress på olika sätt. Det handlar i stor utsträckning om att arbetsbelastningen ska ligga på en lagom nivå. Att ta pauser och att fritiden ger god sömn och annan återhämtning är också viktigt. Hur är arbetsbelastningen hos er? 

Om organisatorisk och social arbetsmiljö

I de här korta filmerna berättar olika personer om de sociala aspekterna av deras arbete och hur det påverkar arbetsmiljön. 

 • Pontus Javette

  Skyddsombud och behandlingssekreterare, Hagen, Kullavik
  ”Överlämningar är ett sätt att ta hand om varandra.”

 • Cecilia Grefve

  Nationell samordnare, sociala barn- och ungdomsvården
  ”Man har många olika roller i arbetet med ungdomarna.”

 • Pontus Javette

  Skyddsombud och behandlingssekreterare, Hagen, Kullavik
  ”Våra chefer följer och ger stöd i det dagliga arbetet.”

 • Omelhassan Abdalla Mohamed

  Behandlingsassistent, Vårsol, Jönköping
  ”Ett etiskt dilemma är hjälplösheten man känner när någon får avslag från Migrationsverket.”

Nästa avsnitt

6. Konflikter, hot och våld

Läs mer

Hitta på sidan