Hoppa till huvudinnehållet

8. Hur får man till en bra arbetsmiljö?

I det här avsnittet börjar vi summera våra kunskaper och diskuterar vad som behövs för att vi ska få till ett bra arbetsmiljöarbete.

På en arbetsplats där arbetsmiljön är bra är också arbetsmiljöarbetet levande. För att uppnå det behöver alla medarbetare vara med och arbetsmiljöarbetet planeras in som en löpande del av verksamheten. Att reflektera över arbetsmiljön ska vara en självklar aspekt av arbetsdagen för alla. 

Hjälpas åt

Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, men varje arbetstagare har ansvar för att delta i arbetsmiljöarbetet och att ingripa och rapportera om något är fel. En god arbetsmiljö är beroende av att både arbetsgivare och arbetstagare deltar och att de arbetar tillsammans. Riskbedömningar har till exempel betydligt bättre förutsättningar att bli lyckade om de som utför de aktuella arbetsuppgifterna är med och berättar om hur det brukar gå till. I lagstiftningen kallas detta för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Hur kan ni se till att alla känner sig delaktiga i arbetsmiljöarbetet? 

Säkerhetskultur

En arbetsplats där alla känner och tar ett gemensamt ansvar för sin egen och andras säkerhet kan sägas ha en god säkerhetskultur. Det handlar alltså om vilka attityder och vilken inställning till arbetsmiljö och säkerhet som råder. Särskilt viktiga är ledningens attityder och agerande, eftersom det sänder signaler om vad som gäller på arbetsplatsen. 

Hur lyckas vi med arbetsmiljöarbetet?

I de här korta filmerna får du tips och exempel på hur andra arbetar med arbetsmiljön.

 • Pontus Javette

  Skyddsombud och behandlingssekreterare, Hagen, Kullavik
  ”Alla behöver känna att de gör ett bra jobb.”

 • Rikard Viberg

  Biträdande enhetschef, Hagen, Kullavik
  ”Planera, genomför, utvärdera.”

 • Cecilia Grefve

  Nationell samordnare, sociala barn- och ungdomsvården
  ”Alla behöver vara med i arbetsmiljöarbetet.”

 • Anna West

  HR-specialist arbetsmiljö och hälsa, Gryning
  ”Arbetsmiljöarbetet behöver bli ett ännu mer naturligt element.”

Nästa avsnitt

9. Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?

Hitta på sidan