Hoppa till huvudinnehållet

Lyftanordningar

Här finns en checklista som tar upp viktiga frågor inför en riskbedömning av arbete med lyftanordningar. Frågorna handlar till exempel om besiktning och tillräckliga kunskaper.

Lyftanordningar och lyftredskap är arbetsutrustning vars primära användningsområde är att lyfta, sänka, förflytta eller säkra last i form av människor eller gods. Exempel på lyftanordningar är kranar, mobila arbetsplattformar, liftar och hissar. Linstroppar, krokar och kättinglängor är några av de lyftredskap som brukar användas.

Statistik visar att fall av person och ras samt fall eller glidning av material är vanliga olycksorsaker vid användning av lyftanordningar och lyftredskap. Tyvärr blir konsekvensen i vissa fall allvarliga arbetsolyckor med omfattande person- och materialskador.

Arbetsgivarens ansvar

Eftersom lyftanordningar och lyftredskap är arbetsutrustningar, omfattas de dels av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap, men även föreskrifterna om användning av arbetsutrustning. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ansvarar för riskbedömning samt att utrustningen används på ett lämpligt sätt.

Vid användning av lyftanordningar och lyftredskap måste arbetsgivaren ha dokumentation som visar att användarna har de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta säkert.

Säkra lyft

För säkra lyft är det också viktigt med god planering och organisation. Det kan handla om instruktioner och övervakning i samband med lyftet, kontroll av underhåll och tillsyn samt fungerande avvikelserapportering. Kontroll av markbärighet, lastsäkring, kommunikation mellan signalman och förare samt att så få personer som möjligt befinner sig i riskområdet är ytterligare faktorer som gör lyften säkrare.

Under vissa förhållanden får personlyft genomföras med kranar och truckar som ursprungligen inte är konstruerade för att lyfta personer. Det handlar då om tillfälligt och kortvarigt arbete där det är olämpligt att använda arbetsutrustning som är avsedd för personlyft.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7)

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.