Hoppa till huvudinnehållet

11. Avslutning: Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?

Hur ska arbetsmiljöarbetet fungera på längre sikt? Titta på filmerna och inspireras av hur andra gör.

Sköterska går iväg

I de elva avsnitten har vi gått igenom olika aspekter av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vi har bland annat lärt oss om vad arbetsmiljö är, om systematiskt arbetsmiljöarbete och om riskbedömning, tillbudsrapportering, konflikter och rutiner. Vi har också sett var vi kan hitta mer information om olika ämnen och verktyg att använda i fortsatt arbete. Inte minst har vi fått en inblick i olika verksamheters och experters syn på hur arbetsmiljöarbete kan och bör bedrivas inom privat öppenvård.

Nu är dags att ta nästa steg: Hur ska din verksamhet arbeta för en arbetsmiljö som är långsiktigt hållbar? Här följer en film där du får inblick i hur ett par olika verksamheter arbetar med sin arbetsmiljö.

Goda exempel

Ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete tar inte slut

I filmen fick vi se exempel på hur arbetsmiljöarbetet kan göras till en del av vardagen. Allra viktigast är att hålla arbetsmiljöarbetet levande på arbetsplatsen. Därför behöver ni också löpande kunna följa upp hur det går. Då är det en fördel att ni dokumenterar arbetet på ett strukturerat sätt som alla inblandade får lära sig, och att ni planerar in regelbundna avstämningar om arbetsmiljön. Se också till att planera för uppföljning av åtgärder efter riskbedömningar och återkoppling efter tillbudsrapportering.

Reflektion kring den egna arbetsmiljön

Fundera på vad du behöver för att du ska känna att du har en tillfredsställande arbetsmiljö. Vad fungerar bra på din arbetsplats och hur bidrar du i arbetsmiljöarbetet?

Kunskap och erfarenhetsutbyte

Alla på arbetsplatsen behöver känna till vad som gäller i arbetsmiljöarbetet – det är en förutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Gemensamma diskussioner om arbetsmiljö, till exempel på arbetsplatsträffar, är ett sätt att hålla kunskapen levande. Det ger också tillfällen för erfarenhetsutbyte och inspiration kollegor emellan.

Utnyttja era styrkor

Vad har er arbetsplats för särskilda förmågor eller engagemang som ni kan bygga vidare på? Kanske har ni ett skyddsombud eller en annan medarbetare som är särskilt engagerad? Någon kanske är kunnig inom konflikthantering, brinner för antidiskrimineringsfrågor eller något helt annat. Ta vara på det!

Kommentarer om hållbart arbetsmiljöarbete

I de korta filmerna berättar olika personer om vad deras arbetsplatser har gjort för att tillsammans skapa en bra arbetsmiljö.

Linnea von Heideken

Undersköterska, Unicare Vård
”Att ha en öppen dialog där alla kan delta är en bra grund.”

Peeter Vinnal

Läkare, CityPraktiken
”Ett tips till chefer är att ta ett steg tillbaka.”

Lotta Dellve

Professor, arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
”Man måste kunna komma även med ogenomtänkta förslag.”

Therese Kvarnström

Sjuksköterska och skyddsombud, Unicare Vård
”Man behöver prata om arbetsmiljö hela tiden.”

Läs mer

Hitta på sidan