Hoppa till huvudinnehållet

Om materialet

Tre personer sitter runt ett bord och arbetar med datorer

Utbildningsmaterialet består av en studiehandledning samt elva avsnitt som tar upp olika ämnen och perspektiv på arbetsmiljö. Med hjälp av materialet kan du hålla kortare utbildningsträffar, till exempel i samband med arbetsplatsträffar. 

“Arbetsmiljö för privat öppenvård” har tagits fram av Prevent tillsammans med en partsgrupp med representanter från Almega Vårdföretagarna, Fysioterapeuterna, Kommunal, Vårdförbundet och Sveriges läkarförbund. Målet är att utbildningsmaterialet ska användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i den privata öppenvården, samt att materialet ska inspirera till dialog om arbetsmiljö. Personal inom privat öppenvård ska ha tillräckligt god kunskap för att kunna delta i arbetsmiljöarbetet och bidra till den goda arbetsmiljö som de har rätt till.

Målgrupp är i första hand alla som arbetar inom den privata öppenvården, men materialet kan självklart även användas i andra hälso- och sjukvårdsverksamheter.

Studiehandledning

Studiehandledningen är till för dig som ska leda utbildning utifrån materialet. I den finns förslag på hur du kan lägga upp utbildningen. Den innehåller till exempel övningsuppgifter, sammanfattningar och hemuppgifter kopplade till varje avsnitt.

Till Studiehandledning

Hitta på sidan