Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö för privat öppenvård

"Arbetsmiljö för privat öppenvård" består av elva avsnitt som tar upp olika teman. Förutom text och bild innehåller de också många filmer. Det är dels reportagefilmer med experter och verksamheter, dels korta videokommentarer där experter och personer som är verksamma inom privat öppenvård reflekterar kring olika frågor.

1. Introduktion: Vad är arbetsmiljö för oss?

Introduktion av ämnet. Vad innebär arbetsmiljö för oss?

2. Arbetsmiljö – en del av vardagen på jobbet

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete och varför ska vi ägna oss åt det?

3. Olika perspektiv på arbetsmiljö

Vad innebär fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö hos oss?

4. Förutsättningar och samspel

Vad är viktigt för en god organisatorisk och social arbetsmiljö inom privat öppenvård?

5. Hot och våld

Hur bör vi arbeta för att förebygga och hantera hot och våld?

6. Oj och aj – tillbud, olyckor och risker

Vad är tillbud och hur förebygger och rapporterar vi tillbud och olyckor?

7. Meningsfulla rutiner

Vilka rutiner ingår i arbetsmiljöarbetet?

8. Roller och ansvar – alla ska med!

Hur hanterar vi att vi har olika roller och ansvar i arbetet?

9. Ett regelverk att ha hjälp av

Vilka lagar styr arbetsmiljöarbetet och hur gäller de parallellt med vårdlagstiftning?

10. Personell resursförstärkning

Viktigt att tänka på vid personell resursförstärkning vid kriser i samhället.

11. Avslutning: Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?

Sammanfattning, goda exempel och tips.

Hitta på sidan