Hoppa till huvudinnehållet

Förebygg att städare får värk av jobbet

Det går att minska risken för att städare får ont. Förutom moderna städmetoder och bra arbetsteknik handlar det om att våga prata om att det gör ont och att ta tag i problem tidigt. Det är att bli av med värk innan den blivit kronisk. Var därför uppmärksam på tidiga signaler. Ju tidigare man identifierar besvären desto bättre. Långvariga problem är svårare att komma till rätta med och kan utvecklas till kroniska besvär.

Här tips och råd om vad chefer och arbetsledare kan göra för att förebygga att städare får värk av jobbet.

Att våga prata

Kunskap gör det enklare att prata

Pratar ni om värk med era medarbetare? Är det accepterat eller uppfattas det mest som gnäll? Det är enklast att prata om värk om man vet vad kan göra åt problemet. Därför är det viktigt att chefer och arbetsledare har kunskap om vad som kan göras och vilket ansvar de har.

Ett tillåtande klimat

Det är viktigt att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, så att medarbetarna känner att de kan prata om eventuella svårigheter i arbetet. Att bygga förtroende är ett ständigt pågående arbete som kräver både vilja och engagemang från alla inblandade. Eftersom städarbete i stor utsträckning består av ensamarbete i andras lokaler är det viktigt att skapa tid och utrymme till social samvaro med chefer, arbetsledare och arbetskamrater.

Se över städredskap/maskiner

Om någon börjar få ont beror det ofta på städmetoder som är tungarbetade eller en arbetsteknik som sliter onödigt mycket på kroppen. Läs mer om rekommenderade städmetoder och städredskap och jämför med de städmetoder som städaren använder.

Används städredskap som är tungarbetade och som inte tillåter bra arbetsteknik? Ett nytt moppskaft eller en ny mopp är en billig investering jämfört med en dags sjukfrånvaro för en städare. Ibland vill städare inte byta ut städredskap som de är vana vid men för att värken ska försvinna kan det ändå vara nödvändigt. Ett sätt kan vara att börja med att testa det nya redskapet under en vecka.

Skötsel och underhåll av redskap och maskiner är också viktigt. En dåligt underhållen maskin kan göra att städaren arbetar i en felaktig arbetsställning. Den som regelbundet ser över och underhåller redskap och maskiner kan undvika många problem och besvär.

Arbetsteknik

När kroppen värker efter en hel dags arbete kan det vara svårt att koppla ihop smärtan med en viss rörelse eller något särskilt arbetsmoment. Därför kan det vara bra om någon annan följer med och tittar på hur arbetet görs och vilken arbetsteknik som används. Titta på hur städaren som har ont arbetar och jämför med arbetstekniken i de korta filmerna, som visar olika städmoment.

Att utveckla en bra arbetsteknik kan man också göra som en del i det dagliga arbetet. Hjälp gärna varandra i arbetsgruppen med att upptäcka felaktiga vridningar eller svåra belastningar.

Om det känns svårt att arbeta med arbetsteknik på egen hand kan det vara bra att ta hjälp av en ergonom eller sjukgymnast, från till exempel företagshälsovården. Tipsa gärna om webbplatsen Allt om städ och filmerna med bra arbetsteknik. (Sjukgymnaster och ergonomer är duktiga på hur kroppen fungerar, men alla är inte lika kunniga om vilka rörelser och belastningar som städarbetet kan innebära för kroppen.)

När man förändrar arbetsmetoder eller köper in nya maskiner eller redskap behöver man ofta lära in en bra arbetsteknik samtidigt som man lär sig de nya metoderna och maskinerna.

Se över arbetsorganisationen

Många uppskattar sitt städarbete för att det är självständigt, fritt och rörligt. Men när det blir för många tunga eller ensidiga rörelser under lång tid kan man börja få ont. Därför är det viktigt att i så stor utsträckning som möjlig växla mellan olika arbetsuppgifter. Det är också viktigt att organisera arbetet så att det inte blir för tungt, speciellt inte under lång tid.

Fundera över vad ni behöver göra:

  • Hur ser städarens belastning ut? Är det mycket ensidiga rörelser? Vanligt är till exempel arbete med armarna lätt lyfta när man arbetar med moppen. Det leder till ensidig belastning av axlar, skuldror och nacke under en stor del av arbetstiden. Hur kan arbetet läggas upp för att undvika detta? Finns det andra arbetsuppgifter att växla med? Går det att göra arbetsuppgifterna i en annan ordning för att skapa större variation?
  • Besvärliga arbetsmoment kan ibland vara nödvändigt för att arbetet ska bli gjort. Det är viktigt att veta vilka dessa arbetsmoment är, att se till att de görs sällan och under så kort tid som möjligt. Se också till att det finns tid till vila och återhämtning.
  • Hinner städarna med sina städområden på avsatt tid? Eller gör de mer än vad som är avtalat och blir stressade av det? Stress ökar risken att få ont. Därför är det viktigt att prata om hur städningen ska göras och hur mycket som ska städas. Det är viktigt att kunna vara nöjd med sin insats och då behöver man veta vilken insats som krävs.

Läs mer om hur städarbetet kan organiseras för att minska risken för överbelastning.

Minska arbetstyngden

Städaren kan få ont av att arbetet är för tungt. Man brukar säga att städare inte ska bli mer än lätt andfådda eller lätt svettiga under ett arbetspass (då utnyttjar man högst 30–35 % av sin maximala fysiska kapacitet). Man kan klara korta perioder av tyngre arbete, men då gäller det att ta mikropauser eller att varva med lättare arbetsuppgifter. Tänk på att vad som är för tungt varierar mycket mellan olika personer.

För att förebygga skador kan ni tänka på följande:

  • Se över arbetet för att minska arbetstyngden.
  • Om arbetet är tungt för en städare men inte för andra kan det vara idé att byta eller växla mellan städområden.
  • I enstaka fall, om städarens kondition inte räcker till, kan det vara bra med konditionsträning. Läs mer om det under rubriken Friskvård.

Om någon blir sjukskriven

Om besvären och smärtan resulterar i sjukskrivning kan det bli aktuellt med rehabilitering. Rehabilitering på arbetsplatsen handlar om att städaren ska kunna fortsätta arbeta eller återgå till arbetet efter sjukskrivningen. Kontakta företagshälsovården för hjälp med arbetsinriktad rehabilitering.

Vad kostar ökad sjukfrånvaro?

Värk kan ofta leda till sjukskrivning och ökade kostnader för städföretaget. Dessa kostnader kan vara det som skiljer ett städföretag som går med vinst från ett som knappt går ihop eller går med förlust.

Att det är ekonomiskt påfrestande att bli sjukskriven är alla medvetna om. Men vad kostar det för städföretaget? Och vilka ekonomiska konsekvenser blir resultatet av ett sämre genomfört eller ogjort städarbete? Personalkostnaderna i städföretag står ofta för över 70 % av omsättningen. Det gäller därför att ta väl vara på sina medarbetare.

Sjuklön

Arbetsgivare är skyldiga att betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av skada eller sjukdom. Den första sjukdagen är karensdag. Därefter betalar arbetsgivaren 80 % av lönen till och med den 14:e sjukdagen. Därefter är det Försäkringskassan som efter godkännande av sjukskrivningen betalar ut sjukpenning.

Tabellen nedan visar företagets timkostnader om städaren har en lön på 130 kronor i timmen.

 

Timkostnad för städare i arbete

Timkostnad för städare vid sjukfrånvaro, dag 2–14

Lön

130 kr

104 kr

Semesterlön (12 %)

14 kr

14 kr

Sociala avgifter (32 % av lön + semesterlön)

46 kr

38 kr

Total kostnad

190 kr

156 kr


Andra kostnader

Utöver själva sjuklönen uppstår det också alltid andra kostnader och merarbete vid sjukfrånvaro:

  • Kostnader och merarbete för att engagera vikarier.
  • Merkostnad för övertidsarbete när andra städare arbetar extra för att täcka upp.
  • Risk för att de städare som rycker in inte kan göra jobbet lika bra. De kanske inte har full koll på alla rutiner eller vad som ingår i städuppdraget. Försämrad städkvalitet kan innebära kundklagomål eller att man till och med tappar uppdraget.
  • Försäkringskassan står för sjukpenning från och med den 15:e sjukdagen. Men arbetsgivaren kan trots det behöva stå för andra fortsatta kostnader, till exempel arbetsplatsens kostnader för rehabilitering.

En arbetsgivares kostnader vid sjukfrånvaro är betydande. Att tidigt ta tag i städares problem med värk för att minska risken för sjukfrånvaro är med andra ord en klok investering.

Hitta på sidan