Hoppa till huvudinnehållet

Rekommenderade städmetoder och redskap

Välj städmetod efter den yta som ska städas. De rekommenderade städmetoderna är generella och inte anpassade till särskilda material. 

Att tänka på vid moppning:

 • Moppen bör vara 60 cm bred. 
 • Moppskaftet ska vara justerbart, helst med enhandsgrepp. 
 • Fläckar gnuggas bort med hjälp av foten på moppen. 

Moppning av lätt smutsat golv 

 • Använd torr mopp, fukta för eventuell fläckborttagning. 

Moppning av lätt smutsat golv 

 • Använd torr mopp, fukta för eventuell fläckborttagning. 

Moppning av mycket smutsigt golv 

 • Sopa eventuellt golvet. 
 • Använd fuktig mopp som är förimpregnerad eller fuktas med hjälp av sprejflaska. Ingen eftertorkning behövs. 

Moppning av extremt smutsigt golv 

 • Sopa eventuellt golvet. 
 • Använd våt mopp och eftertorka med torrmopp. 

Maskinrengöring av golv 

 • Vid stora ytor finns det fördelar med maskinstädning.  
  • Singelskurmaskin – polerar, rengör, skurar och slipar. 
  • Kombinationsmaskin – alternativ till fuktmoppning. 
  • Polermaskin/högvarvsmaskin – torrpolering och sprejpolering. 
 • Moppa golvet först så att inte grus eller annat förstör golvet. 
 • Placera handtaget i lämplig höjd innan maskinen startas. 

Moppning av trappor 

 • Sopa golvet vid behov. 
 • Använd städklara moppar. 
 • Moppen bör vara 60 cm bred. 
 • Placera ut en mopp per trappa i trapphuset. 
 • Börja högst upp i trapphuset och arbeta neråt. 
 • Ta bort eventuell fast smuts med hjälp av spackelspade. 

Rengöring av toaletter 

 • Använd handskar. 
 • Använd en ny torkduk och mopp för varje toalett. 
 • Rengör inredningen uppifrån och ned, från rent till smutsigt.  
 • Använd fuktig mopp. Ta rummets kanter och vid dörren först, och avsluta runt toalettstolen. 
 • Moppen bör vara 40 cm bred (ofta trånga utrymmen). 
 • Använd inte svabb eftersom den flyttar bakterier mellan toaletterna och är onödigt tung att arbeta med. 

Rengöring av badrum 

 • Använd interiörmopp för kaklade eller målade ytor. 
 • Ta eventuellt hjälp av ångmaskin för att lösa upp smuts. 

Rengöring eller avtorkning av ytor 

 • Använd torkduk. 
 • Vid kraftig nedsmutsning kan, beroende på ytskiktet, en fuktig torkduk användas. 
 • Använd inredningsmopp/interiörmopp för stora ytor som innebär mycket sträckningar, till exempel whiteboard och kakel. 

Användning av svabb 

 • Används endast vid akuta punktinsatser vid hård nedsmutsning till exempel om någon kräkts, vid blodspill eller sönderslagen flaska. 
Hitta på sidan