Hoppa till huvudinnehållet

Rekommenderade städmetoder

Städarna och städmetoderna är kärnan i varje städföretags verksamhet. Bra städredskap och städmetoder är viktiga för att städarbetet inte ska bli onödigt slitigt.

På senare år har vi sett en utveckling av många nya mer användarvänliga och miljöanpassade städmetoder och material. Mer lättarbetade, mer hygieniska och med färre kemikalier har de nya metoderna snabbt och i stor utsträckning ersatt äldre och sämre metoder.

Moderna städmetoder

Skurhink, svabb och trasa används knappast längre vid professionell städning. Professionella städföretag arbetar i stället med moderna, effektiva och miljöanpassade städmetoder som är skonsamma mot städaren. Det handlar till exempel om moppar i moderna material, om maskiner som gör en del av jobbet och om ergonomiska moppskaft som lätt kan anpassas efter användare och arbetsuppgift. Det kan skilja stort mellan bra och dåliga städmetoder. En bra metod gör rent effektivt, samtidigt som den innebär låg belastning för städaren. Moderna städmetoder:

  • gör rent på ett effektivt sätt
  • sprider inte smuts och bakterier mellan olika utrymmen
  • sliter inte ut städaren
  • är praktiska och enkla att arbeta med.

Kom ihåg!

Städmetoden behöver anpassas till det som ska städas. Det är ofta ytskikten som avgör vilka städmetoder som ska användas. Trägolv bör du till exempel alltid städa med så torra metoder som möjligt, eftersom fukt kan skada golvet. När du läser listan med rekommenderade städmetoder och städredskap – kom ihåg att våra rekommendationer är generella och inte anpassade för särskilt känsliga material.

Bra arbetsteknik

Att professionella företag städar med bra städmetoder och material är positivt, men det räcker inte för att städningen ska vara effektiv, lättarbetad och inte slita ut städaren. Städning handlar också om arbetsteknik, det vill säga hur man arbetar.

Titta gärna på de korta filmer som enkelt visar hur smidigt och effektivt man kan städa. Om du arbetar som handledare eller utbildare kan du med fördel använda filmerna som underlag vid utbildning.

Tips på mer information

Rekommenderade städmetoder

Filmer om arbetsteknik

Hitta på sidan