Hoppa till huvudinnehållet

Minska risker för städare

Arbetsmiljön för städare kan innebära olika risker, och vilka risker som är störst varierar beroende på arbetsplats och arbetsuppgift. Det går att förebygga arbetsskador och minska risken för värk och besvär.

  •  Värk i bland annat nacke, axlar och skuldror. 
  • Fallolyckor 
  • Hot, våld och sexuella trakasserier 
  • Eksem, rengöringssprej  

Förebygg värk och överbelastning

Det går att minska risken för att städare får ont. Förutom moderna städmetoder och bra arbetsteknik handlar det om att våga prata om att det gör ont och att ta tag i eventuella problem tidigt. Här finns tips och råd om förebyggande arbete för chefer och arbetsledare.

Förebygg värk och överbelastning

Fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan bland städare. De flesta fallolyckor inträffar inomhus till exempel när man städar eller går i trappor. 

Fallolyckor

Hot, våld och sexuella trakasserier

Hot och våld och sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga. Här finns exempel på hur det är möjligt att förebygga situationer där risker för hot och våld eller sexuella trakasserier kan uppstå.

Hot, våld och sexuella trakasserier

Eksem och allergi bland städare

Eksem har länge varit en vanlig arbetsskada bland städare och beror ofta på våtarbete. Därför är det viktigt att städare vet hur de ska skydda sifg i arbetet. 

Eksem och allergi bland städare