Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsorganisation

Här finns tips och råd om hur ni kan organisera arbetet och hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsmiljö. Här kan ni också läsa om hur framgångsrika städföretag organiserat sin verksamhet.

Här finns några råd om sådant som kan vara bra att tänka på när ni organiserar verksamheten. 

  • Planera städuppdragen så att ingen drabbas av överbelastning. 
  • Se till att arbetspassen inte blir för långa. 
  • Ha en plan för hur ni gör vid sjukdom eller om ni får extra städuppdrag.  
  • Möjligheten att arbeta tillsammans med en kollega gör ofta arbetet lättare och trevligare, och man kan hjälpas åt med tunga moment. 
  • Skapa gärna flexibilitet i arbetstiden  
  • Om ni råkar ut för klagomål som leder till extra städning, vad kan ni göra för att minska klagomålen? 

Hantera arbetsmiljöarbetet 

Det finns ett antal  lagar och regler om arbetsmiljö som städföretag behöver känna till och följa. Arbetsmiljöarbetet bygger på samarbete mellan chef, arbetsledare, skyddsombud och medarbetare. Företag med fem anställda eller mer ska ha ett skyddsombud. 

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Samarbeta med kunderna 

Eftersom städare ofta arbetar på andras arbetsplatser innebär det att arbetsgivaren behöver samordna arbetsmiljöarbetet med den som bestämmer över arbetsplatsen. För att städningen ska vara både effektiv och kostnadseffektiv kan städföretag och kunder diskutera hur lokaler kan göras mer städvänliga. Ta Städvänlighetskollen till hjälp.  

Städvanlighetskollen

Underlätta arbetet

För att kunna göra städningen mer effektiv och kostnadseffektiv är det bra om städföretag och kunder gemensamt diskuterar hur lokaler kan göras mer städvänliga. 

Enbart städvänliga lokaler räcker inte för att göra städning effektiv och lättarbetad, i stället för att slita ut städaren. Det kräver också bra städmetoder och arbetsteknik. Det är viktigt att tänka när man ska:

  • introducera nyanställda.
  • diskutera arbetsteknik med städare.
  • introducera arbetsledare i bra arbetsteknik.

Ny på jobbet som städare

Den som är nyanställd behöver lära sig arbeta på rätt sätt redan från början, för att inte riskera förslitningsskador. Ett sätt att introducera en nyanställd är att låta den nyanställde gå bredvid någon som arbetat länge

Ny som städare

Tips på mer information

Om städning

Råd från framgångsrika företag inom städbranschen

Städvänlighetskollen

Forskningsrapporter om städning och städverksamhet (IVL)

Forskning om arbetsmiljö i städbranschen

Hitta på sidan