Hoppa till huvudinnehållet

Om städning

Det behövs kunskap, rätt städredskap, material och bra arbetsteknik för att städarbetet ska gå att utföra så bra som möjligt så att även kroppen håller.

Det behövs bra städredskap, material och städmetoder för att städarbetet inte ska bli onödigt tungt. Dagens metoder är både är mer lättarbetade och innehåller färre kemikalier än tidigare. Städning handlar också om arbetsteknik, det vill säga hur man arbetar. Ta hjälp av våra korta filmer som visar bra arbetsteknik. Du som är handledare eller utbildare kan använda filmerna vid utbildningstillfällen. 

Rekommenderade städmetoder och städredskap 

Välj städmetod efter den yta som ska städas. De rekommenderade städmetoderna är generella och inte anpassade till särskilda material. 

Rekommenderade städmetoder och redskap

Fönsterputsning

Här finns information om vad man bör tänka på i samband med fönsterputsning. Här finns också sex korta filmer om bra arbetsteknik som minskar belastningen på kroppen och ökar säkerheten för fönsterputsare. Filmerna finns på svenska, engelska och spanska. 

Fönsterputsning

För utbildare

Här finns ett handledarmaterial som kan användas vid introduktion av nya städare. Materialet bygger på ett arbetssätt som ska hjälpa städare att använda bra arbetsteknik.

För utbildare

Köp av städmaskiner – att tänka på

Här finns tips och råd om sådant som kan vara bra att kontrollera när ni ska köpa en ny städmaskin. Fokus ligger på skur- och kombimaskiner, eftersom de är vanligast. 

Köp av städmaskiner

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Checklista städning

Hitta på sidan