Hoppa till huvudinnehållet

Att tänka på vid köp av städmaskiner

Städmaskiner används alltmer vid städning och det finns en mängd varianter att välja mellan. Städmaskinerna har utvecklats mycket de senaste decennierna, bland annat har de blivit enklare att hantera. På den här sidan hittar du tips om sådant som kan vara värt att kontrollera när ni ska köpa ny städmaskin. Koncentrationen ligger på skur- och kombimaskiner, eftersom de är vanligast.

Inför inköpet

Innan ni köper en städmaskin, se över var ni ska förvara och underhålla den. Det behövs ett utrymme med vattenförsörjning och avlopp för att kunna rengöra och underhålla exempelvis en skurmaskin.

Städmaskiner ska bidra till bra arbetsmiljö

För att en städmaskin ska fungera bra att arbeta med finns en rad faktorer att tänka på innan man köper den. Här är några saker som kan vara bra att kontrollera:

 • Finns det en instruktionsbok på svenska? Finns den även på andra språk som förekommer på arbetsplatsen? Kan instruktionsboken laddas ner från nätet?
 • Ingår det någon introduktionsutbildning i priset? Får personalen utbildning i samband med leverans?
 • Kan de som använder städmaskinen erbjudas kostnadsfri maskinutbildning en gång per år under avtalstiden?
 • Hur mycket låter den? Ljudnivån från större maskiner bör vara högst 70 dB(A), mindre maskiner kan gärna hålla lägre ljudnivå. Ni hittar uppgifter om ljudnivå i den tekniska specifikationen för maskinen.
 • Vibrerar handtagen? De ska vibrera så lite som möjligt, max 2,5 m/s2. Alla maskintillverkare är skyldiga att informera om vibrationsnivån, uppgifterna finns i maskinens tekniska specifikation. Jämför maskiner och välj den som vibrerar minst.
 • Har städmaskinen dryfit-/underhållsfria batterier?
 • Är avtappningskranar för ren- och smutsvattenstankar lättillgängliga?
 • Kan smutsvattentank rengöras och tömmas över golvbrunn?
 • Har maskinen enkelt justerbara handtag och kontroller (bör inte kräva handkraft över 10N)?
 • Har städmaskinen steglös drivning framåt? Bakåt?

Annat som kan vara bra att kontrollera:

 • Finns all produktinformation inklusive katalog och informationsblad på svenska?
 • Kan ni få kostnadsfri telefonrådgivning under hela avtalstiden?
 • Kan leverantören garantera service, underhåll av maskin och att reservdelar är tillgängliga i (till exempel) minst 10 år efter leveransdag?
 • Hur länge gäller garantin? Garanti för en städmaskin bör gälla i minst två år – fristående från serviceavtal.
 • Ingår rätt till ersättningsmaskin? Om städmaskinen skulle gå sönder och säljföretaget inte kan reparera den inom till exempel fem arbetsdagar, har ni då möjlighet att kostnadsfritt få låna en likvärdig ersättningsmaskin?
 • Ingår årlig service i köpet? Om inte, erbjuder man det då på något annat sätt?
 • Om leverantören erbjuder serviceavtal, är det ett avtal med en auktoriserad servicepartner för den aktuella städmaskinen?

Att bedöma städmaskiner

Testa gärna städmaskiner i samband med inköp, genom att till exempel provköra dem och poängsätta olika egenskaper. När det är dags för test så kan det vara klokt att involvera anställda som arbetar med städmaskiner och/eller som arbetar inom det aktuella städområdet. De vet under vilka förhållanden maskinen ska användas.

För att bedöma en städmaskin kan ni ta hjälp av en poängskala, där städaren som testar maskinen väljer mellan siffrorna 0, 2, 4 och 8 för att betygsätta upplevelsen av städmaskinens användbarhet. Siffran 0 innebär ”dåligt/fungerar ej”, medan siffran 8 motsvarar ”utmärkt”. Vad man bedömer beror på maskin, men här är några tänkbara bedömningskriterier:

Kontrollera

Poäng

Är knappar och reglage bra utformade? Är det lätt att förstå vilken funktion de har och hur de fungerar? Är de lätt åtkomliga med jämn yta, så att de är lätta att rengöra? Fungerar reglagen oavsett handstorlek eller handkraft?

 

Är körhandtaget ställbart? Och kan det enkelt justeras efter städarens kroppslängd?

 

Är rengöringen av städmaskinen praktisk?

 

Är det enkelt att fylla på och tömma ur eventuella tankar?

 

Är det enkelt att ställa in och underhålla eventuell sugskrapa?

 

Finns det tillräckligt med plats för ben och fötter när man kör maskinen?

 

Är det enkelt att styra och manövrera städmaskinen?

 

Är det enkelt att fylla på kemikalier och att ställa in doseringen?

 

Är ljudnivån så låg att det går att höra vad andra säger när maskinen är igång?

 

Är körhandtaget fritt från vibrationer?

 

Finns det någon grovsil för smutsvatten, som förhindrar igensättning av och stopp i avlopp?

 

Räcker vattentankens volym för att rengöra hela den yta som ska rengöras?

 

Total poäng (summera alla poäng i högra kolumnen)

 

 

Summera poängen för varje maskin och jämför de olika maskinerna med varandra. Det blir ett bra underlag i valet av städmaskin, baserat på maskinens användbarhet och bekvämlighet.

 

Hitta på sidan