Hoppa till huvudinnehållet

Fönsterputsning

Fönsterputsning

Filmer om fönsterputsning

Här finns sex korta filmer om bra arbetsteknik som minskar belastningen på kroppen och ökar säkerheten för fönsterputsare. Filmerna finns på svenska, engelska och spanska.

Filmer om fönsterputsning

Window cleaning

Limpiar ventanas

Exempel på bra utrustning för fönsterputsare

 • Skyddsskor, som fördelar tyngden över hela foten vid arbete på stege. Skyddsskor ger dessutom trampskydd, vilket kan behövas vid till exempel byggstädning. 
 • En vinklad skruvmejsel underlättar när man behöver lossa skruvar som håller ihop fönsterkarmar. 
 • Arbetshandskar för att undvika kontakt med vatten. 

Arbete från lift eller hisskorg 

Använd lift eller hisskorg för att minska risken för fallolyckor från hög höjd. Tänk på att: 

 • Liften ska vara besiktigad. 
 • Följa regelverket. Vissa liftar måste köras av en särskild liftförare. 
 • Den som arbetar från lift behöver ha liftkort och säkerhetsutbildning. 
 • Göra en riskbedömning av förhållandena på platsen där man ska arbeta. Till exempel: Är underlaget jämnt och säkert? Kan liften blåsa omkull? 
 • Placera liften på en plats där den inte riskerar att bli påkörd. Det kan behövas avspärrningar runt liften.  
 • Lyftområdet ska vara fritt från människor och föremål. 
 • Eventuella stödben ska vara utfällda och låsta.  
 • Testa funktioner och nödstopp på låg höjd innan arbetet påbörjas. 
 • Använd alltid godkänd fallskyddsutrustning när riskbedömningen visar att fallskydd behövs. 

Arbete från stege 

Undvik arbete från stege så långt det är möjligt eftersom den kan glida eller välta. Fönsterputsaren ska inte använda stege alls om båda händerna behövs för fönsterputsning, om underlaget är mycket ojämnt eller om arbetet pågår under en längre tid. 

Om arbetet ändå måste utföras från stege: 

 • Använd en hantverksplattform eller annan arbetsplattform i stället för stege. 
 • Använd typkontrollerade (CE-märkta) stegar i rätt längd och i gott skick. 
 • Kontrollera att stegen har rätt typ av glidskydd för underlaget. 
 • Säkra stegen om det behövs. Se till att det finns tillbehör för att säkra stegen. 
 • Kontrollera att stegen står stadigt, med en lutning på ungefär 75 grader.  
 • Lutande stegar på mer än fem meter måste vara ordentligt förankrade. Det gäller även stående stegar med arbetsplattform över två meter och andra stående stegar som är högre än tre meter. 
 • Använd fönsterputsarstegar med hjul i toppen som kan anpassas till fönstrets utformning.  

Samarbete med kunderna

Samordna arbetsmiljöfrågor med kundföretagen. Man kan komma överens om undanplockning inför fönsterputsning och försöka samordna fönsterputsningen med kundens verksamhet.

Hitta på sidan