Hoppa till huvudinnehållet

Hot, våld och sexuella trakasserier

Här finns exempel på hur det är möjligt att förebygga situationer där risker för hot och våld eller sexuella trakasserier kan uppstå.

Hot och våld

Hot och våld och sexuella trakasserier är en arbetsmiljöfråga. Vissa situationer ökar riskerna, och därför bör man vara särskilt uppmärksam på

 • ensamarbete – särskilt i miljöer där det finns risk för hot och våld eller sexuella trakasserier 
 • tillträdesvägar och parkeringsplatser 
 • larm och låsfunktioner 
 • belysning och dåligt belysta områden 
 • möten med andra personer 
 • eventuella husdjur. 

Förebyggande åtgärder mot hot, våld och sexuella trakasserier 

Det går att minska risken för hot, våld och sexuella trakasserier genom att planera arbetet och genom att identifiera och tydliggöra riskfyllda situationer. Gör det gärna tillsammans med kunden. Om arbetet förändras ska riskbedömningen göras på nytt. 

 • Informera städare om hur de kan undvika och hantera hotfulla situationer.  
 • Minimera tiden då städare arbetar ensamma.  
 • Vid arbete i särskilt riskfyllda miljöer bör det finnas särskilda rutiner, till exempel att man har kontakt när arbetet påbörjas och avslutas. Rutinen kan kombineras med larm. 
 • Utbilda arbetsledare och chefer så att de kan agera i situationer som kan drabba städaren. 
 • Ha rutiner för vad städare ska göra om en hotfull eller obehaglig situation uppstår. 

Särskilda rutiner vid hotellstädning 

Vid städning av hotellrum: 

 • Låt alltid dörren stå öppen under städning. Ställ upp dörren med ett dörrstopp. 
 • Städa inte om det finns en gäst i rummet. 
 • Lämna över extra handdukar till en gäst utanför dörren utan att gå in i rummet.  
 • Se till att minst två städare alltid har kontakt med varandra under städningen. 

Tips till arbetsplatsträffen: 

Diskutera vilka situationer och miljöer som är riskfyllda eller där händelser redan inträffat. Prata om hur ni kan hantera hot. Involvera skyddsombudet i diskussionen. 

Tips på mer information

Arbetsmiljö för hotellstädare 

Förebygg sexuella trakasserier

Hot och våld

Hitta på sidan