Hoppa till huvudinnehållet

Förebygg värk och överbelastning

Om städare får ont

Det går att minska risken för att städare får ont. Förutom moderna städmetoder och bra arbetsteknik handlar det om att våga prata om att det gör ont och att ta tag i eventuella problem tidigt. Här finns tips och råd om förebyggande arbete för chefer och arbetsledare.

Ett tillåtande klimat 

Det är viktigt att skapa ett tryggt och tillåtande klimat, så att medarbetarna känner att de kan prata om eventuella svårigheter i arbetet. Försök att skapa utrymme för social samvaro med chefer, arbetsledare och arbetskamrater. 

Kunskap 

Det är enklare att prata om värk om man vet vad kan göra åt problemet. Därför är det viktigt att chefer och arbetsledare har kunskap om vad som kan göras och vilket ansvar de har. 

Se över städredskap och maskiner 

Om någon börjar få ont kan det bero på städmetoder eller arbetsteknik. Läs om städmetoder och städredskap och jämför med de städmetoder som städaren använder. Skötsel och underhåll av redskap och maskiner är också viktigt.  

Rekommenderade städmetoder

Arbetsteknik 

Det kan vara svårt att koppla ihop smärtan med en viss rörelse eller något särskilt arbetsmoment. Därför kan det vara bra om någon annan går med och ger råd om arbetsteknik. Hjälp gärna varandra i arbetsgruppen att upptäcka risker. Jämför gärna med arbetstekniken i filmerna som visar olika städmoment. Om det känns svårt att arbeta med arbetsteknik på egen hand kan det vara bra att ta hjälp av en ergonom eller sjukgymnast, från till exempel företagshälsovården.  

Se filmer om arbetsteknik

Se över arbetsorganisationen 

Variation i arbetsrörelser och moment är viktigt. Försök att organisera arbetet så att det inte blir för tungt, speciellt inte under lång tid. 

Arbetsorganisation

Tyngre arbete

Städning är ett tungt arbete och man brukar säga att städare inte ska bli mer än lätt andfådda eller svettiga under ett arbetspass, det vill säga utnyttja högst 30–35 procent av sin maximala fysiska kapacitet. Man kan klara korta perioder av tyngre arbete, men då gäller det att ta mikropauser eller varva med lättare arbetsuppgifter. Tänk på att vad som är för tungt varierar mycket mellan olika personer. 

Om någon blir sjukskriven 

Om besvär och smärta resulterar i sjukskrivning kan det bli aktuellt med rehabilitering för att städaren ska kunna återgå till arbetet.  

Tips på mer information

Rekommenderade städmetoder

Filmer om arbetsteknik

Ergonomi

Arbetsanpassning och rehabilitering

Hitta på sidan