Hoppa till huvudinnehållet

Fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan bland städare. De flesta fallolyckor inträffar inomhus till exempel när man städar eller går i trappor. Det är också lätt att halka på ett blött golv eller snubbla på en mattkant. När man blir äldre ökar risken för besvärliga skador och bestående besvär efter en fallolycka

Fallolyckor

arbetsplats, behöver kunden och städarens arbetsgivare samordna sig för att skapa en säker arbetsmiljö för städaren. Ta gärna en diskussion redan i samband med upphandlingen eller offerten. 

Så kan du undvika att falla: 

 • Använd halkfria skor och skor med broddar utomhus vintertid. 
 • Håll i ledstången med en hand när du går i trappor. 
 • Gå inte med händerna i fickorna. 
 • Ta hissen i stället för trappan om du måste bära något tungt mellan våningar. 
 • Var medveten på hur du går i trappor, placera hela foten stadigt på trappsteget. 
 • Om du blir störd när du städar en trappa, försök stanna upp tills störningen är över. Undvik att fortsätta städa trappan om du samtidigt måste hålla undan för någon som passerar. 
 • Gör en sak i taget! Hantera inte städutrustning, skicka sms eller gör andra koncentrationskrävande saker medan du förflyttar dig. 

För att minska risken för fallolyckor är det bra att ta fram tydliga rutiner, exempelvis: 

 • Göra återkommande riskbedömningar av arbetsmiljön. 
 • Ha rutiner för hur städarna ska göra om det finns risk att snubbla på föremål på golvet.  
 • Städa med torra eller fuktiga städmetoder, så att inte städningen gör golven halare. Undvik svabbning med våt garnmopp. 
 • Städare behöver skor med halkfri sula, både vid arbete inomhus och vid förflyttning mellan arbetsplatser. Vintertid kan det behövas skor med broddar.  
 • Se till att städare vet när de kan neka att utföra en uppgift. Till exempel när det saknas en stabil stege. 
 • Planera arbetet så att städare kan röra sig mellan olika arbetsställen utan stress. 
 • Ha rutiner för att rapportera och följa upp olyckor och tillbud, enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljning är värdefull information när man diskuterar hur man kan förebygga olyckor.