Hoppa till huvudinnehållet
Tekniska problem med nyhetsbrev och mejlskolor

Just nu går det inte att anmäla sig till våra nyhetsbrev och mejlskolor. Vi jobbar med att lösa problemet.

Fallolyckor

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan bland städare. Att ramla kanske uppfattas som en harmlös olycka, men när man bli äldre ökar risken för besvärliga skador och bestående besvär, även om man ”bara” ramlar. Statistiken visar att fallolyckor leder till längre frånvaro än genomsnittet av städares arbetsolyckor.

Fallolyckor

Risksituationer

De flesta fallolyckor inträffar inomhus – till exempel när man städar eller går i trappor. Det är också lätt att halka på ett blött golv eller snubbla på en mattkant, tröskel eller annat. Det händer också att man ramlar när man klättrat upp på något för att utföra arbete högt upp. Risken för fallolyckor ökar

 • i stressiga situationer, när man har bråttom
 • om man har hala sulor eller skor som lätt lossnar från foten
 • om man är ouppmärksam, eller koncentrerar sig på något annat, när man förflyttar sig
 • om golvet är halt, till exempel på grund av för våta städmetoder eller att någon spillt något
 • när man går i trappor och samtidigt bär något eller tappar uppmärksamheten för en stund
 • om man går med händerna i fickorna, så att man inte kan ta emot sig om man faller
 • när det finns saker på golvet som man kan snubbla på, till exempel sladdar eller mattor
 • när det finns ojämnheter i marken utomhus
 • vintertid när det finns snö och is.

Så kan städföretag minska risken för fallolyckor

För företag som vill minska risken för fallolyckor finns flera saker att göra, internt och i samarbete med kunderna.

Prata med kunderna

Det finns mycket att vinna på att diskutera fall- och snubbelrisker med kunderna. Även om en kund råder över sin arbetsplats, behöver kunden och städarens arbetsgivare samordna sig för att skapa en säker arbetsmiljö för städaren. Även andra som vistas i kundens lokaler tjänar på minskad risk för fallolyckor. Diskutera därför gärna eventuella risker och svårigheter redan i samband med upphandling/anbud/offert, till exempel:

 • Hur ser framkomligheten ut? Är det trångt? Är det lätt att ta sig fram?
 • Finns det trösklar och mattor som man kan snubbla på?
 • Finns det ojämnheter och/eller nivåskillnader i golv som gör att man kan snubbla?
 • Finns det sladdar och kablar som man kan snubbla på – som kunden i så fall behöver se till är hopsamlade och ordentligt fästa, så att de inte ligger på golvet?
 • Finns det rutiner för snöröjning och halkbekämpning vid entréer och gångvägar till och från parkeringar, busshållplatser och liknande?
 • Är städmaterialen på ett enkelt sätt tillgängliga för städarna? Finns det städförråd på varje våning eller kan städare transportera städmaterial med hiss mellan våningar, för att slippa bära material i trappor?
 • Har ni upptäckt nya fall- eller snubbelrisker? Då är det viktigt att ni uppmärksammar kundföretaget på dessa och gemensamt arbetar för att försöka åtgärda dem.

Arbeta internt

Använda gärna arbetsplatsträffar, eller andra tillfällen då arbetsledare/chef och städare träffas, för att prata om risken för fallolyckor och vilka rutiner ni har för att minska riskerna. För minska risken kan ni ta fram tydliga rutiner, exempelvis:

 • Gör kontinuerliga riskbedömningar av arbetsmiljön. Finns det nya och uppenbara fall- eller snubbelrisker? Uppmärksamma i så fall dessa så att berörda städare känner till dem, och försök åtgärda dem tillsammans med kundföretagen.
 • Städarna behöver känna till och ha tydliga rutiner för vad de ska göra om det finns risk att snubbla på föremål på golvet. Ska föremålen plockas bort före städning? I så fall av vem och på vilka villkor? Behövs någon form av rapportering till arbetsledare eller kund? Hur ska rapportering göras?
 • Städning ska göras med torra eller fuktiga städmetoder, så att inte städningen gör golven halare. Undvik till exempel svabbning med våt garnmopp.
 • Städare behöver skor med halkfri sula, både vid arbete inomhus och vid förflyttning mellan arbetsplatser. Vintertid beror en stor del av fallolyckorna på att man halkar på snö och is. Om det är isigt behövs skor med broddar. Allra bäst är halkskydd i form av broddar som täcker hela sulan, näst bäst är att ha broddar under hälen. Det finns skor med broddar som kan fällas in.
 • När bör städare neka att utföra arbete som innebär stor risk, exempelvis arbete från höjd där det saknas stabil stege? Tydliga och väl kända rutiner förenklar kommunikationen mellan kund, städare och arbetsledare.
 • Planera arbetet så att städare inte behöver förflytta sig långa sträckor mellan olika arbetsställen – och så att förflyttning kan ske utan stress.
 • Ni behöver även tydliga och gemensamma rutiner för hur ni ska rapportera och följa upp olyckor och tillbud, enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljning är värdefull information när man diskuterar hur man kan och ska förebygga olyckor.

Så kan städare minska risken för fall

Som städare kan du själv minska risken för fallolyckor. Här är några enkla rutiner du kan använda dig av:

 • Använd halkfria skor och skor med broddar utomhus vintertid.
 • Ta för vana att hålla i ledstången med en hand när du går i trappor, speciellt om du bär något.
 • Gå inte med händerna i fickorna.
 • Om du inte kan hålla i ledstången när du går i trappan, för att du till exempel bär något tungt eller måste bära med båda händerna, ta hissen istället för trappan om det är möjligt.
 • Var medveten på hur du går i trappor, placera om möjligt hela foten stadigt på trappsteget.
 • Om du blir störd när du städar en trappa, stanna (om möjligt) upp tills störningen är över. Undvik till exempel att fortsätta städa trappan om du samtidigt måste hålla undan för någon som passerar.
 • Gör en sak i taget! Hantera inte städutrustning, skicka SMS eller gör andra koncentrationskrävande saker medan du förflyttar dig.
Hitta på sidan