Hoppa till huvudinnehållet

Att arbeta vid bildskärm

Vi tillbringar allt mer tid framför bildskärmar både på arbetet och i privatlivet. Viss dominans finns inom tjänstemannasektorn, men bildskärmar är vanliga i alla branscher och för de allra flesta yrkesgrupper.

Man i ett videomöte
Bild: Bengt Alm

Besvär

I statistiken över arbetssjukdomar vid bildskärmsarbete är besvär i nacke, axlar och armar mest förekommande. Det handlar till exempel om begrepp som ”musarm” och ”gamnacke”. Andra vanliga besvär är huvudvärk, ljuskänslighet samt sveda och gruskänsla i ögonen. Bildskärmsarbete kan ibland även upplevas som psykiskt påfrestande och bidra till stressrelaterade problem.

Synergonomi och belysning

Bildskärmsarbete kräver god synergonomi och väl avvägd belysning. Lokalen bör vara ljus med bra allmänbelysning och dagsljus. Takbelysningen ska vara flimmerfri, avbländad och bör helst ge uppåt- och nedåtriktat ljus för jämn ljusfördelning. Justerbar platsbelysning kan också behövas.

Om fönster finns bör bildskärmen placeras med sidan mot detta, det vill säga inte rakt mot eller från fönstret. Det ska helst gå att reglera ljusinsläppet.

Synavstånd beror på bildskärmens storlek, men en rekommendation är 55–90 cm. Placeringen ska vara så att man kan arbeta med blicken lätt nedåtriktad. Bildskärmen ska vara fri från flimmer och reflexer samt ha tydliga tecken med tillräcklig kontrast.

Läs mer om belysning

Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning i arbetslivet

Faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Läs om synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar.

Visa produkt

Tryckt bok eller pdf

Belastning och rörelse

Våra kroppar är inte skapade för att sitta eller stå still i långa perioder. För att slippa få obehag och värk av låsta arbetsställningar bör bildskärmsarbete präglas av rörelse och variation. Stol och bord bör vara justerbara för att kunna ändra arbetsställning.

Avlastning för händer och underarmar undviker spänningar i axlar, nacke och rygg. Styrdon (datormus) ska röras inom axelbredd och underarmsavstånd för att minska belastningen. En bra tumregel är att ta mikropauser i bildskärmsarbetet för att röra på kroppen och vila ögonen.

Bärbar dator

När bildskärmen sitter ihop med tangentbordet är möjligheterna att anpassa arbetsställning och arbetssätt begränsade. Därmed bör dessa datorer enbart användas kort och tillfälligt. Vid längre användning rekommenderas ett separat tangentbord.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den som normalt arbetar framför bildskärm mer än en timme per arbetsdag genomgår regelbundna synundersökningar. Arbetsgivaren bekostar synundersökningen och även särskilda glasögon för bildskärmsarbete om sådana behövs.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Arbete vid skärm

Till Prevents checklistor

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.