Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bildskärmar

Man tillbringar allt mer tid framför bildskärmen både på arbetet och i privatlivet. Viss dominans finns inom tjänstemannasektorn, men bildskärmar är vanliga i alla branscher och för de allra flesta yrkesgrupper.

Besvär

I statistiken över arbetssjukdomar vid bildskärmsarbete är besvär i nacke, axlar och armar mest förekommande. Det handlar till exempel om begrepp som ”musarm” och ”gamnacke”. Andra vanliga besvär är huvudvärk, ljuskänslighet samt sveda och gruskänsla i ögonen. Bildskärmsarbete kan ibland även upplevas som psykiskt påfrestande och bidra till stressrelaterade problem.

Synergonomi och belysning

Bildskärmsarbete kräver god synergonomi och väl avvägd belysning. Lokalen bör vara ljus med bra allmänbelysning och dagsljus. Takbelysningen ska vara flimmerfri, avbländad och bör helst ge uppåt- och nedåtriktat ljus för jämn ljusfördelning. Justerbar platsbelysning kan också behövas.

Om fönster finns bör bildskärmen placeras med sidan mot detta, det vill säga inte rakt mot eller från fönstret. Det ska helst gå att reglera ljusinsläppet.

Synavstånd beror på bildskärmens storlek, men en rekommendation är 55–90 cm. Placeringen ska vara så att man kan arbeta med blicken lätt nedåtriktad. Bildskärmen ska vara fri från flimmer och reflexer samt ha tydliga tecken med tillräcklig kontrast.

Belastning och rörelse

Kroppen är inte gjord för att sitta eller stå still i långa perioder. För att undvika obehag och värk av låsta arbetsställningar bör bildskärmsarbete präglas av rörelse och variation. Stol och bord bör vara justerbara för att kunna ändra arbetsställning.

Avlastning för händer och underarmar undviker spänningar i axlar, nacke och rygg. Styrdon (datormus) ska röras inom axelbredd och underarmsavstånd för att minska belastningen. En bra tumregel är att ta mikropauser i bildskärmsarbetet för att röra på kroppen och vila ögonen.

Bärbar dator

När bildskärmen sitter ihop med tangentbordet är möjligheterna att anpassa arbetsställning och arbetssätt begränsade. Därmed bör dessa datorer enbart användas kort och tillfälligt. Vid längre användning rekommenderas ett separat tangentbord.

Arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att den som normalt arbetar framför bildskärm mer än en timme per arbetsdag genomgår regelbundna synundersökningar. Arbetsgivaren bekostar synundersökningen och även särskilda glasögon för bildskärmsarbete om sådana behövs.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5)

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2017-10-25 Rätt ljus på rätt plats
Publicerad 2021-03-01 Musarm – så förebygger du