Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap är arbetsutrustning vars primära användningsområde är att lyfta, sänka, förflytta eller säkra last i form av människor eller gods. Exempel på lyftanordningar är kranar, mobila arbetsplattformar, liftar och hissar. Linstroppar, krokar och kättinglängor är några av de lyftredskap som brukar användas.

Statistik visar att fall av person och ras samt fall eller glidning av material är vanliga olycksorsaker vid användning av lyftanordningar och lyftredskap. Tyvärr blir konsekvensen i vissa fall allvarliga arbetsolyckor med omfattande person- och materialskador.

Arbetsgivarens ansvar

Eftersom lyftanordningar och lyftredskap är arbetsutrustningar, omfattas de dels av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap, men även föreskrifterna om användning av arbetsutrustning. Det innebär bland annat att arbetsgivaren ansvarar för riskbedömning samt att utrustningen används på ett lämpligt sätt.

Vid användning av lyftanordningar och lyftredskap måste arbetsgivaren ha dokumentation som visar att användarna har de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta säkert.

Säkra lyft

För säkra lyft är det också viktigt med god planering och organisation. Det kan handla om instruktioner och övervakning i samband med lyftet, kontroll av underhåll och tillsyn samt fungerande avvikelserapportering. Kontroll av markbärighet, lastsäkring, kommunikation mellan signalman och förare samt att så få personer som möjligt befinner sig i riskområdet är ytterligare faktorer som gör lyften säkrare.

Under vissa förhållanden får personlyft genomföras med kranar och truckar som ursprungligen inte är konstruerade för att lyfta personer. Det handlar då om tillfälligt och kortvarigt arbete där det är olämpligt att använda arbetsutrustning som är avsedd för personlyft.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4)
Användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)
Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar (AFS 2006:7)