Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kontorets utformning

Hur kontoret är utformat påverkar medarbetarnas trivsel, stressnivåer och koncentrationsförmåga. Det signalerar även företagens image och varumärke.

De flesta företag som gör om sitt kontor vill få ut största möjliga nytta för verksamheten till så låg kostnad som möjligt. Tidigare var det vanligt att främst prioritera lägre kostnader, men nu har fokus flyttats till hur lokalerna påverkar verksamheten och medarbetarnas prestationer.

Modern teknik och en rörligare arbetsmarknad har gjort att intresset för mer flexibla kontorslösningar har ökat. Aktivitetsbaserade kontor är den lösning som uppmärksammas mest i dag. Kontoret inreds då i olika zoner för olika typer av arbetsuppgifter. Tanken är att skapa en kreativ miljö som stimulerar dem som föredrar det, och tysta miljöer för dem som behöver arbeta koncentrerat.

Det viktigaste innan man genomför en förändring är att göra en noggrann kartläggning och analys för att komma fram till vilken lösning som passar den egna verksamheten bäst. Att flytta eller förändra sina lokaler innebär ofta en stor omställning, och genom att vara väl förberedd kan man underlätta förändringsprocessen.

Om webbverktyget Forma kontoret

Prevents kostnadsfria webbverktyg Forma kontoret vänder sig till företag som ska flytta eller göra om sina lokaler. Verktyget består av en enkät och en faktadel.

Den som gör enkäten får en personlig svarsdel som visar företagets nuläge när det gäller analys, planering och genomförande av en kontorsflytt eller förändring. Svarsdelen ger också tips och råd om hur man kan gå vidare och vad som är viktigt att tänka på inför en lyckad förändring.

Faktadelen ger mer fördjupad information om olika områden som förändringsarbete, olika kontorstyper, ergonomi, belysning och ljudmiljö. I den forskning som ligger till grund för uppgifterna har man bland annat studerat hur arbetstillfredsställelse, produktivitet och hälsa påverkas i olika miljöer.

Forma kontoret bygger på erfarenheter och aktuell forskning om kontorsmiljöer och har utvecklats i samverkan med arbetsmarknadens parter. Verktyget har tagits fram i samarbete med representanter från Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

 

Artiklar från Arbetsliv