Hoppa till huvudinnehållet
Tekniska problem med nyhetsbrev och mejlskolor

Just nu går det inte att anmäla sig till våra nyhetsbrev och mejlskolor. Vi jobbar med att lösa problemet.

Fönsterputsning

Fönsterputsning

Fönsterputsning är ett hantverk. En skicklig fönsterputsare putsar fönster snabbt och effektivt, utan att varken droppa eller missa någonting. Samtidigt är det ett slitsamt arbete. En arbetsledare säger att ”vi är på ett åttatimmars aerobics-pass varje dag”.

Att putsa fönster innebär också risk för olyckor, till exempel när man arbetar från stege eller lift, men det går att både förebygga och minska riskerna.

Planera och organisera

För att undvika påfrestande belastningar och stress behöver man planera och organisera arbetet på ett bra sätt. Dessutom behöver en fönsterputsare tid till återhämtning under dagen. Det finns flera saker man kan göra för att minska belastningarna och öka säkerheten vid fönsterputsning.

Uppmuntra till bra arbetsteknik

För att minska belastningarna och öka säkerheten vid fönsterputsning behöver fönsterputsare veta vilka risker som finns, hur man arbetar säkert och vilken arbetsteknik som är mest skonsam för kroppen. 

Titta på våra filmer om bra arbetsteknik vid försterputsning (finns även på engelska och på spanska)

Satsa på bra utrustning

Företag som ger sina fönsterputsare goda arbetsförutsättningar genom att satsa på bra utrustning tjänar själva på det, eftersom det gör det lättare att arbeta effektivt och orka bättre. Tre exempel på bra utrustning är:

 • Kläder, anpassade till vädret, som tillåter god rörlighet.
 • Skyddsskor, som fördelar tyngden över hela foten vid arbete på stege. Skyddsskor ger dessutom trampskydd, vilket kan behövas vid till exempel byggstädning.
 • En vinklad skruvmejsel underlättar när man behöver lossa skruvar som håller ihop fönsterkarmar.

Undvik hudkontakt med vatten

Fönsterputsning är ett våtarbete som kan innebära risk för eksem. Därför är det bäst att arbeta på ett sådant sätt så att man undviker kontakt med vatten. Arbetshandskar och att smörja in händerna med fet kräm minskar risken för eksem.

Bra kundbemötande gör jobbet trevligare

Att fönsterputsare ofta arbetar i andras arbetsmiljöer gör kundbemötande, service och kundrelationer viktiga – eftersom det påverkar såväl den sociala som den organisatoriska arbetsmiljön. Diskutera därför gärna den typen av frågor vid till exempel arbetsplatsträffar och vid introduktion av nyanställda.

Samordna ert arbetsmiljöarbete med kundföretagens

Det finns mycket att vinna på att samordna arbetsmiljöfrågor med kundföretagen. Man kan till exempel komma överens om undanplockning inför fönsterputsningen. Kanske behöver man också samordna fönsterputsningen med kundens verksamhet, för att till exempel viss säkerhetsutrustning ska kunna användas.

Arbete från lift eller hisskorg

För att minska risken för fallolyckor från hög höjd vid fönsterputsning, bör ni välja att använda lift eller hisskorg när det är möjligt, istället för att låta fönsterputsaren luta sig ut genom fönster eller arbeta från stege. Det finns risker även vid arbete från lift och hisskorg, vilket gör det viktigt med bra utrustning och fungerande rutiner.

 • Det finns olika liftar att välja mellan, beroende på vilket arbete som ska utföras. Oavsett vilken lift som används så ska den vara besiktigad och regelverket för liften ska följas. Vissa liftar får till exempel bara köras av en särskild liftförare.
 • Den som arbetar från lift behöver ha liftkort och säkerhetsutbildning.
 • Innan arbetet påbörjas måste en riskbedömning göras av förhållandena på platsen där man ska arbeta. Är underlaget jämnt och säkert? Innebär vädret risk för att liften kan blåsa omkull?
 • En lift ska placeras på en plats där den inte riskerar att bli påkörd. Avspärrningar runt liften kan behövas. Lyftområdet ska vara fritt från andra personer och föremål som kan komma i kläm.
 • Om det finns stödben så ska de vara fullt utfällda och låsta. Testa funktioner och nödstopp på låg höjd innan arbetet påbörjas.
 • Godkänd fallskyddsutrustning ska alltid användas när riskbedömningen visar att fallskydd behövs.

Arbete från stege

Undvik arbete från stege så långt det är möjligt! Fall från stege medför ofta svåra olyckor med långa sjukskrivningar. De vanligaste orsakerna till stegolyckor är att stegen glider, antingen nertill eller i toppen. Många olyckor inträffar också för att stegen välter. Använd inte stege

 • om båda händerna behövs för fönsterputsning
 • om golvet eller marken är mycket ojämn
 • om arbetet förväntas pågå under en längre tid.

Om arbetet ändå måste utföras från stege:

 • Fundera över om det verkligen inte går att använda hantverksplattform eller annan arbetsplattform istället för stege.
 • Vid arbete från stege ska fönsterputsaren inte sträcka sig långt ut från stegen eftersom det ökar risken för att tappa balansen. En tumregel är att alltid ha naveln innanför stegens ram. En annan är att inte stå på de översta trappstegen eller med fötterna på olika trappsteg.
 • Använd endast typkontrollerade (CE-märkta) stegar i rätt längd och i gott skick.
 • Kontrollera att stegen har rätt typ av glidskydd för underlaget, spetsar eller gummitassar.
 • Behöver stegen säkras för att kunna ställa upp den vid nivåskillnader och bredda anslagsytan? Finns de tillbehör som behövs för att säkra stegen?
 • Kontrollera att stegen står stadigt, med en lutning på ungefär 75 grader. För att enkelt kontrollera vinkeln kan du ställa dig med fötterna mot stegens fot och sätta handen i midjan. Om armbågen nuddar stegen är vinkeln ungefär 75 grader.
 • Lutande stegar på mer än fem meter måste vara ordentligt förankrade. Det gäller även stående stegar med arbetsplattform över två meter och andra stående stegar som är högre än tre meter.

Satsa på rätt stege

Det finns särskilda fönsterputsarstegar, som är försedda med hjul i toppen och som kan anpassas till fönstrets utformning. Fönsterputsarstegar kan lutas antingen mot fasaden bredvid fönstret eller mot en fönsterstolpe och är ofta försedda med en bredare fot för att på så sätt stå stadigt på olika underlag.

Hitta på sidan