Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skyddsrond

Att undersöka arbetsmiljön är första steget för att kunna förbättra den. Först när man vet vilka brister som finns kan man bestämma hur de ska åtgärdas och i vilken ordning.

Arbetsmiljön kan undersökas på många sätt. Ett vanligt sätt när det gäller den fysiska arbetsmiljön är att göra en skyddsrond. Arbetsgivare och skyddsombud går då runt tillsammans på arbetsplatsen och tittar på sådant som maskiner, belysning, buller och ventilation. Genom att använda en checklista är risken mindre att man missar något område.

Även den psykosociala arbetsmiljön kan undersökas på olika sätt. Man kan prata om den vid medarbetarsamtal eller på personalmöten, och man kan också göra en enkät för att få en bild över hur arbetsklimatet upplevs.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2018-09-18 Så lyckas du med skyddsronden