Hoppa till huvudinnehållet

Prevents digitala enkäter

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter. Alla enkäter är digitala och kan skickas ut till en arbetsgrupp via en länk. Sedan får du som skickat ut enkäten en sammanställning av allas svar.

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av OSA-enkäten kan ni enkelt undersöka olika stressfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Förebygg sexuella trakasserier

Förebygg sexuella trakasserier

Här finns en checklista och en enkät för dig som chef och skyddsombud som vill arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Arbetsklimat

Arbetsklimat

Arbetsklimat är ett undersökningsverktyg som hjälper företag att få en helhetsbild av vad som är bra och vad som behöver förbättras för att utveckla arbetsklimatet.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

Till webbverktyget

Kostnadsfritt

Hitta på sidan

OSA i praktiken

Behöver du mer kunskap om hur du kan jobba med områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna.

Mer om utbildningen

Förebygg mobbning

Boken Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling ger konkreta tips om hur ni kan hantera och förebygga kränkande särbehandling och få en arbetsplats med ett bra arbetsklimat.

Köp boken