Hoppa till huvudinnehållet

Prevents digitala enkäter

För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter. Alla enkäter är digitala och kan skickas ut till en arbetsgrupp via en länk. Sedan får du som skickat ut enkäten en sammanställning av allas svar.

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren

Säkerhetsvisaren är ett enkätverktyg som används för att undersöka säkerhetskulturen på företaget. Utifrån resultatet får man tips på hur man kan skapa en bättre säkerhetskultur.

Till enkäten

Kostnadsfritt

Hitta på sidan

OSA i praktiken

Behöver du mer kunskap om hur du kan jobba med områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att sätta dig in i reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö, och visar hur du kan jobba praktiskt med frågorna.

Mer om utbildningen

Förebygg mobbning

Boken Jobba praktiskt mot kränkande särbehandling ger konkreta tips om hur ni kan hantera och förebygga kränkande särbehandling och få en arbetsplats med ett bra arbetsklimat.

Köp boken